Velkommen til å lytte til vår nyeste podkast: Viktigere og vanskeligere - kraftpolitikk med kriser på alle kanter 

Agder Energis årsregnskap for 2018 er godkjent

Styret i Agder Energi AS har godkjent konsernets årsregnskap for 2018.

Driftsinntektene i 2018 (IFRS) var 13 980 millioner kroner. Driftsresultatet (IFRS) ble 967 millioner kroner og årsresultat etter skatt (IFRS) var -198 millioner kroner. Underliggende resultat etter skatt var 874 millioner kroner.

Regnskapet er i overensstemmelse med foreløpige tall publisert i børs- og pressemelding 15. februar 2019.

Agder Energis årsrapport for 2018 publiseres 12.april.