Agder Energi Venture kjøper tysk forbrukerfleksibilitetsselskap | Agder Energi

Agder Energi Venture kjøper tysk forbrukerfleksibilitetsselskap

Agder Energi Venture kjøper Entelios AG, et ledende selskap innen forbrukerfleksibilitet i Tyskland.

Agder Energi Venture har kjøpt 100% av aksjene i Entelios AG fra EnerNOC, Inc. (ENOC) for å posisjonere seg ytterligere i kontinental-Europa.

Entelios AG er en ledende leverandør av forbrukerfleksibilitet i Tyskland.
Entelios sitt viktigste forretningsområde er aggregering og forvaltning av
fleksibelt forbruk, lagring og desentralisert produksjon. Entelios forvalter
fleksibiliteten fra sine kunder i markedene for fleksibilitet, inkludert regulerkraftmarkedet. Gitt den økende andelen av ikke-regulerbare, fornybare energiressurser i kraftsystemet, vil Tyskland ha et økt behov for å raskt kunne balansere strømproduksjon og  -etterspørsel. Entelios har bygget en kundeportefølje og en teknologiplattform som oppfyller kravene til alle de fire TSO’ene (Transmission System Operators) i Tyskland. For å sikre kontinuitet, vil EnerNOC gi driftsstøtte til porteføljen gjennom sitt Network Operations Center i Dublin, som vil ha ansvaret for sanntidsstyring og support.

- Vi ser frem til å jobbe sammen med vår nye strategiske aksjonær og deres partnere fremover, i tillegg til å fortsette med å levere og utvikle løsninger til fremtidens energisystem for å møte fremtidige behov, sier Alois Wichtlhuber, administrerende direktør i Entelios AG.

- Investeringen i Entelios er en spennende mulighet til å utvide vårt fokus på forbrukerfleksibilitet og posisjonerer Agder Energi for de pågående endringene i de europeiske kraftmarkedene. Agder Energi er nå posisjonert med både en innovativ, grønn produksjonsaggregator, en ledende aggregator av industriell forbrukerfleksibilitet, i tillegg til ledende utviklingsressurser som skal gi oss verktøyene til å styre og allokere fleksibilitet til de mest verdifulle delmarkeder, sier Tor Øystein Repstad, CEO Agder Energi Venture.

Agder Energi Venture (AEV) er et datterselskap av Agder Energi, som investerer i energirelaterte selskap som er i tidlig til moden fase.

- Entelios er en ledende forbrukerfleksibilitetsleverandør i Tyskland med fremoverlente og meget kompetente folk. Denne investeringen gir en stor mulighet for oss til å akselerere vår fleksibilitetsstrategi i Europa, sier Harald von Heyden, som tar rollen som co-CEO i Entelios AG, i tillegg til sine oppgaver som co-CEO i Nordgröön Energie og administrerende direktør i Enfo AS.

Enfo AS er også eid av Agder Energi Venture.

Tyskland er et foregangsland i utviklingen av de europeiske energimarkedene.
Tjenester for fleksibilitetskontroll og automatiserte handelssystemer, samt
tilgang til de kortsiktige, fysiske markedene blir stadig viktigere. Agder
Energi er nå i stand til å levere en rekke tjenester og produkter til europeiske
motparter, samt utvikle kjernevirksomheten i tråd med endringer i
energimarkedene.Kontakt:
Tor Øystein Repstad: (+47) 906 96 862

eller

Harald von Heyden: (+47) 922 88 103

eller

Alois Wichtlhuber: (+49) 89 552 9968-14