Agder Energi styrker organisasjonen i tråd med ny strategi | Agder Energi

Agder Energi styrker organisasjonen i tråd med ny strategi

- For å styrke evnen til verdiskaping for våre eiere i tråd med ny konsernstrategi, og sikre at Agder Energi blir enda bedre posisjonert for å møte framtiden, endres konsernets organisering, sier konsernsjef Tom Nysted.

Endringene  innebærer blant annet fokus på utvikling, innovasjon og effektivitet. Derfor etableres et nytt resultatområde Marked/forretningsutvikling, som omfatter LOS, Otera, Agder Energi Varme, Agder Energi Venture, og finansielle og strategiske eierposisjoner. Resultatområdet ledes av konserndirektør Steffen Syvertsen. Han kommer fra stillingen som direktør utvikling og innovasjon i Agder Energi.

 

Kontaktpersoner: Konsernsjef Tom Nysted, mobil 91 32 11 00 Direktør samfunnskontakt Unni Farestveit, mobil 91 66 44 95

 

Agder Energi har som visjon å bli et ledende konsern innen fornybar energi. Konsernets virksomhet omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi, samt energitilknyttede tjenester. Agder Energi har rundt 1 550 ansatte. Se også www.ae.no.