Agder Energi resultat pr. 1. kvartal 2017 | Agder Energi

Agder Energi resultat pr. 1. kvartal 2017

Agder Energi hadde i første kvartal 2017 et driftsresultat i henhold til god regnskapsskikk (GRS) på 609 millioner kr. Tilsvarende tall for 2016 var 672 millioner kroner. Resultat etter skatt (GRS) ble 302 millioner kroner (2016: 280 millioner kroner).

- Kvartalet er preget av fortsatt god drift og gode resultater fra vannkraftvirksomheten med høyere oppnådde priser enn i fjor og fortsatt høy produksjon. Konsernets prissikring har gitt solide, men lavere bidrag enn i samme periode i fjor. Lavere inntektsramme som følge av engangseffekter i fjorårets ramme ga nettvirksomheten en resultatnedgang i kvartalet, sier konsernsjef Tom Nysted.

Agder Energi hadde driftsinntekter (IFRS) i 1. kvartal på 2 906 mill. kr (2 459 mill. kr). Om lag 300 mill. kr av økningen i omsetningen skyldes oppkjøpet av LOS Energy. Konsernets driftsresultat (IFRS) ble 645 mill. kr (837 mill. kr). Hovedforskjellen mellom resultater rapportert i henhold til GRS og IFRS er at verdiendringer på urealiserte kraft-, valuta- og rentekontrakter inngår i IFRS. Pr 1. kvartal påvirket disse effektene resultat etter skatt med -8 mill. kr (-84 mill. kr). IFRS-resultatet etter skatt (majoritetens andel) ble 325 mill. kr (415 mill. kr).

Vannkraftproduksjonen i 1. kvartal var 2 716 GWh (3 168 GWh). Ressurssituasjonen var ved utgangen av kvartalet lavere enn normalt. Gjennomsnittlig spotpris (område NO2) var 27,8 øre/kWh (21,2 øre/kWh), en oppgang på 32 %.

Telekomleverandøren Otera XP ble i mars solgt til UB Connect. Med salget spisser Otera sin satsning på entreprenørtjenester innenfor elkraft og samferdsel.

 

Lavt sykefravær

Konsernet har hatt et lavt sykefravær de seneste årene, og i 1. kvartal var sykefraværet på 3,8 %    (4,1 %).

 

Utsiktene fremover

Årskontraktene i terminmarkedet indikerer priser for 2017 omtrent på nivå med fjoråret. Fra og med 2018 forventes kraftprisene å falle til et lavere nivå. Konsernets sikringsaktiviteter forventes å gi vesentlige, men avtakende bidrag. Ved utgangen av kvartalet hadde konsernet en lavere ressursbeholdning (vann og snø) enn normalt, og Agder Energi forventer fremover en nedgang fra de høye produksjonsnivåene som har vært de siste tre årene til et mer normalt nivå.

 

I nettselskapet forventes det en lavere inntektsramme og et lavere resultat i 2017.

Agder Energi forbereder seg på store endringer i bransjen som følge av ny teknologi og endringer i markedet for fornybar energi i Norge og i Europa.

 

 Kvartalsrapport 01-2017

 

Kontaktperson:

Konsernsjef Tom Nysted, tlf. 91 32 11 00

 


Agder Energi har som visjon å bli et ledende konsern innen fornybar energi. Konsernets virksomhet omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi, samt energitilknyttede tjenester. Agder Energi har rundt 1 400 ansatte. Se også www.ae.no.