Agder Energi resultat 1. halvår 2018 | Agder Energi

Agder Energi resultat 1. halvår 2018

Agder Energi hadde i 1. halvår et underliggende* IFRS-driftsresultat på 1 263 mill. kr (1 020 mill. kr) mens det underliggende IFRS-resultatet etter skatt ble 469 mill. kr, marginalt opp fra 460 mill. kr i 1. halvår i fjor.

- Halvåret er preget av god drift og gode resultater fra vannkraftvirksomheten med vesentlig høyere oppnådde priser enn i fjor og fortsatt høy produksjon. Svake resultater innen resultatområde nett og i deler av den tyske satsningen i kraftforvaltning påvirker samtidig resultatet negativt, sier konsernsjef Tom Nysted.

 

Vannkraftproduksjonen i 1. halvår var 4 950 GWh (4 743 GWh). Gjennomsnittlig spotpris (område NO2) var 36,5 øre/kWh (26,5 øre/kWh), en oppgang på 38 %.

 

Fremtidsprisene på kraft har i 1. halvår steget betydelig, og det rapporterte IFRS-resultatet er påvirket av resultatføring av -422 mill. kr i urealiserte verdiendringer på sikringskontrakter. Agder Energis IFRS-driftsresultat i 1. halvår ble derfor 575 mill. kr (725 mill. kr) og IFRS-resultat etter skatt ble 28 mill. kr (majoritetens andel), mot 220 mill. kr i samme periode i fjor. Driftsinntektene ble 6 111 mill. kr (5 016 mill. kr).

 

De kommunale eierne i Agder Energi vedtok i mai ny utbyttepolitikk for årene 2018 - 2020. Veiledende utbytteregel er 70 % av det foregående årets underliggende IFRS-resultat. Agder Energi har tidligere benyttet resultat etter god regnskapsskikk (GRS) som mål på resultat fra underliggende drift, men blant annet som følge av endringen av utbyttepolitikken vil de underliggende resultatene fremover bli presentert som et justert IFRS-resultat.

 

Lavt sykefravær

Konsernet har hatt et stabilt lavt sykefravær de seneste årene, og sykefraværet i halvåret ble 3,6 % (3,2 %). Det 12 måneder rullerende sykefraværet var 3,6 % (3,2 %).

 

Utsiktene fremover

Årskontraktene i terminmarkedet har gjennom 2. kvartal fortsatt å styrke seg, og indikerer vesentlig høyere priser for årene 2018 og 2019 enn for 2017. Ved utgangen av kvartalet hadde konsernet en lavere ressursbeholdning (vann og snø) enn normalt. Med en normal ressurstilgang fremover forventer Agder Energi også en høy vannkraftproduksjon og energiomsetning i 2018.

 

Nettselskapets resultat etter skatt ble i 1. kvartal påvirket av merkostnader på drøye 100 mill. kr knyttet til feilretting, kompensasjoner og KILE i forbindelse med det kraftige snøfallet i januar. Det forventes derfor et svakt resultat for nett

 

Rapporten kan du laste ned her.