Agder Energi og Nord Pool samarbeider om fremtidens markedsplass | Agder Energi

Agder Energi og Nord Pool samarbeider om fremtidens markedsplass

Energiselskapet Agder Energi og kraftbørsen Nord Pool har innledet et samarbeid om å utvikle en markedsplass for handel med desentral fleksibilitet.

- Endringene og utfordringene kraftmarkedet står overfor er det to svar på, innovasjon og forretningsutvikling. Vi er stolte over å inngå et samarbeid med Nord Pool om å utvikle fremtidens markedsplass. Ny teknologi vil kunne løse fremtidens energiutfordring ved å utnytte de eksisterende ressursene på en smartere måte. Vi tror at nøkkelen til fremtidens kraftsystem er fleksibilitet, og har utviklet et fungerende konsept i samarbeid med Microsoft. Vi ser behovet for nye markedsplasser som kan gi fleksibilitet en verdi, uavhengig av hvor den finnes. Nord Pool har den beste ekspertisen når det gjelder utvikling og håndtering av en markedsplass, og var en naturlig samarbeidspartner, sier Tom Nysted, konsernsjef i Agder Energi.

 

- Som Europas ledende kraftmarked er vi veldig glade for inngå dette samarbeidet nettopp for å utvikle fremtidens kraftmarked, sier Erling Thiis, fungerende administrerende direktør i Nord Pool. Sammen med eksperter fra Agder Energi skal vi videreutvikle kraftmarkedet ved å introdusere nye fleksible markedsløsninger. Agder Energi har utviklet en pilot som allerede er i bruk, og vi har stor tro på at denne løsningen kan effektivisere samspillet mellom den økende graden av at forbrukerfleksibilitet og lokal produksjon som vi ser i dag.  Gjennom fleksibilitet, åpenhet og samarbeid har Nord Pool de siste 25 årene aktivt utviklet kraftmarkedet både i Norge,  Norden og Europa. Dette prosjektet passer derfor meget godt inn i vår strategi. 

 

Fakta om prosjektet:

Med ny teknologi er det mulig å koble sammen enheter på alle nivåer i kraftsystemet. En digital plattform, basert på skyteknologi, kan med hjelp av avanserte analyser og maskinlæring optimalisere eksisterende ressurser. For å utnytte fleksibiliteten som finnes er det avgjørende med en ny markedsplass som kan koble sammen tilbud og etterspørsel og gjennomføre transaksjonene i sanntid. Utnyttelsen av tilgjengelig fleksibilitet kan være et alternativ til nettinvesteringer. I tillegg skaper det muligheter for kunden gjennom nye tjenester og tilrettelegger for økt integrasjon av mer fornybar energi. I så måte er et fleksibilitetsmarked, slik vi ser for oss, et viktig bidrag til å gjennomføre det grønne skiftet i Europa. Målsetningen til prosjektet er å lage en åpen markedsplass for alle potensielle markedsktører.

 

Kontakt:

Frank Håland, konserndirektør fellesoperasjoner: telefon: 990 92 776 e-post: frank.haland@ae.no

Stina Johansen, kommunikasjonssjef Nord Pool; telefon 916 50 603 e-post: stina.johansen@nordpoolgroup.com

 

Om Agder Energi

Agder Energi foredler og forvalter fornybar energi. Konsernets virksomhet omfatter produksjon, distribusjon og salg av fornybar energi, samt energitilknyttede tjenester. Vår visjon er å være et ledende norsk konsern innen fornybar energi. Agder Energi har til sammen 49 hel- og deleide vannkraftstasjoner og produserer omkring 8,4 TWh fornybar energi årlig.

I tillegg til den fornybare vannkraften i Norge, har selskapet de seneste årene investert i energiselskap i Tyskland og Norden. Konsernet har også en avdeling i Brussel, som arbeider med regulatoriske spørsmål knyttet til EU-lovgivning.

Agder Energi er eid av de 30 kommunene i Agder (54,5%), samt Statkraft Holding AS (45,5%). Konsernets hovedkontor ligger i Kristiansand.

Om Nord Pool

Nord Pool er Europas ledende kraftbørs og tilbyr i dag effektive kraftmarkeder i Norden, Baltikum, Tyskland og Storbritannia.  Nord Pool er Nominated Electricity Market Operator (NEMO) i 15 Europeiske land og vil ekspandere til nye markeder de kommende årene.  380 selskaper fra 20 land er i dag kunder hos Nord Pool.  Selskapet omsatte 505 TWh kraft i 2016, og har kontorer i Oslo, Stockholm, Helsinki, Tallinn, London og Berlin.