Agder Energi inngår langsiktig industrikraftavtale | Agder Energi

Agder Energi inngår langsiktig industrikraftavtale

Agder Energi har inngått avtale om årlig kraftleveranse av 1 TWh til Hydro Energi i perioden 2021 til 2030, det vil si en total leveranse på 10 TWh.

- Slike industrikraftavtaler er et viktig bidrag til å sikre konsernets langsiktige inntjening. Vi er godt tilfreds med å kunne bidra til viktig norsk industriell virksomhet når det, som i dette tilfellet, gjøres på riktige forretningsmessige vilkår. Samtidig forsterker avtalen det gode samarbeidet mellom Agder Energi og Hydro, sier konsernsjef Tom Nysted.

 

Kontaktperson:

Konserndirektør Kraftforvaltning, Edvard Lauen

tlf. 905 80 707