Informasjon til leverandører om fusjonen 

Advarer mot rask endring i vannføringen

Agder Energi Vannkraft minner om at vannføringen på tørrlagte strekninger i regulerte vassdrag kan øke raskt og uten forvarsel. Vi ber derfor alle være oppmerksomme ved ferdsel langs vassdragene.

Bildene fra Vrengen i Vennesla er tatt med få minutters mellomrom.
Bildene fra Vrengen i Vennesla er tatt med få minutters mellomrom.

Vannføringen kan stige raskt dersom en kraftstasjon stopper på grunn av uforutsette hendelser. Vannet som skulle vært brukt til kraftproduksjon må da i stedet slippes ut gjennom damlukene. Det kan da det oppstå farlige situasjoner for folk som bader eller oppholder seg nær elveleiet. Alle må derfor være forsiktige og respektere skiltingen ved ferdsel langs vassdragene.

Så fort kan vannet komme

Agder Energi har dokumentert hva som skjer ved slike hendelser på utvalgte strekninger.

Nedenfor vises filmer fra Vrengen, Kringsjå og Steinsfoss i Vennesla, fra Farå ved Brokke i Valle og Dynjanfoss i Nissedal.

Det samme kan skje på andre strekninger hvor vannet vanligvis ikke går i sitt naturlige elveløp.

Vennesla:

Dersom produksjonen ved Steinsfoss kraftstasjon i Vennesla stopper opp og 150.000 tusen liter vann hvert sekund plutselig fosser ut fra dammen ved Beihølen og videre nedover vassdraget, vil det få minutter senere se slik ut:

Ved Vrengen:

 

Ved Kringsjå:

 

Ved Steinsfoss:

 

 

På Farå i Setesdal: 

Slik kan store vannmasser plutselig komme nedover elva Faråne:

Otra Kraft - Fra liten til stor vannføring | Facebook

 

Ved Dynjanfoss i Nissedal:  

Filmen viser hvor raskt vannføringen kan endres i området.

 

I Åseral:

Filmene viser høy vannføring ved Bjønnespranget og Geiteskarbru i Åseral kommune: 

 

 

Du kan lese mer om vannføring i regulerte vassdrag her.