Pressemeldinger | Agder Energi

Resultatnedgang for Agder Energi

Agder Energi hadde et underliggende resultat etter skatt på 173 millioner kroner i første kvartal 2019, mot 286 millioner kroner i samme periode i fjor.

Les mer

Agder Energis årsregnskap for 2018 er godkjent

Styret i Agder Energi AS har godkjent konsernets årsregnskap for 2018.

Les mer

Godt årsresultat for Agder Energi

Agder Energi hadde i 2018 et underliggende resultat etter skatt på 874 millioner kroner, opp fra 845 millioner kroner i 2017.

Les mer

We enable our customers to lead the way in the transition to sustainable energy solutions

Agder Energi has combined three of its marketing companies in the Nordic countries and Central and Western Europe under the Entelios brand that provides clean energy, specialised expertise and technology. The aim is to help industrial companies, businesses and public bodies to lead the way in the transition to sustainable energy solutions.

Les mer

Vil gjøre kundene ledende på klimavennlige løsninger

Ved å tilby ren energi, spisskompetanse og teknologi samler Agder Energi tre av markedsselskapene i Norden og Tyskland under merkevaren Entelios. Målet er å gjøre industriselskap, bedrifter og offentlige virksomheter ledende på klimavennlige energiløsninger.

Les mer

Avtale mellom Nasdaq og Einar Aas

Kraftbørsen Nasdaq har inngått avtale med Einar Aas om realisering av hans verdier for å dekke tapene som ble påført de andre medlemmene i sikringsfondet.

Les mer

Gode resultater for Agder Energi

Høy produksjon og gode priser i kraftmarkedet ga et underliggende resultat etter skatt på 612 millioner kroner pr. tredje kvartal 2018, som er en bedring fra 577 millioner kroner på samme tid i fjor.

Les mer

Agder Energi vant prestisjepris for innovasjon

Les mer

Agder Energi resultat 1. halvår 2018

Agder Energi hadde i 1. halvår et underliggende* IFRS-driftsresultat på 1 263 mill. kr (1 020 mill. kr) mens det underliggende IFRS-resultatet etter skatt ble 469 mill. kr, marginalt opp fra 460 mill. kr i 1. halvår i fjor.

Les mer

International innovation award for Agder Energi

Agder Energi are receiving the prestigious Innovative Star of Energy Efficiency Award; Power Generation and Supply together with Microsoft for a smart grid pilot project that will help create efficient, flexible and intelligent power system for the future.

Les mer

Internasjonal innovasjonspris til Agder Energi

Agder Energi er tildelt den prestisjetunge prisen "Innovative Star of Energy Efficiency; Power Generation & Supply Award". Konsernet får prisen sammen med Microsoft for et pilotprosjekt som skal bidra til å skape effektive, fleksible og intelligente strømnett for fremtiden.

Les mer

Agder Energi resultat pr. 1. kvartal

Agder Energi hadde i første kvartal 2018 et driftsresultat i henhold til god regnskapsskikk (GRS) på 703 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2017 var 614 millioner kroner. Resultat etter skatt (GRS) ble 246 millioner kroner (2017: 302 millioner kroner).

Les mer

Styrker Otera Infra med ny eier

Entreprenørkonsernet Roadworks kjøper 51 prosent av aksjene i Otera Infra, og skal sammen med Agder Energi styrke selskapets lønnsomhet, sikre verdiskaping og arbeidsplasser.

Les mer

Advarer mot lavthengende strømlinjer og usikker is

Agder Energi advarer mot å berøre strømlinjer som henger i lav høyde på grunn av tung snø og islast. På regulerte vann er isen usikker, og skigåere og andre som ferdes på disse, oppfordres til å være svært forsiktige. All ferdsel på Skjerkevatn i Åseral frarådes.

Les mer

New company established to develop European energy market of the future

Nord Pool, Europe’s leading power market, and the energy company Agder Energi have announced the creation of new company - NODES - to establish the power marketplace of the future.

Les mer

Etablerer nytt selskap for å utvikle fremtidens markedsplass i Europa

Gjennom det nyopprettede selskapet NODES vil Agder Energi og Nord Pool utvikle og etablere en nøytral og uavhengig markedsplass for å møte utfordringene i fremtidens kraftsystem.

Les mer

Netsecurity kjøper Systempartner

Netsecurity kjøper Systempartner, og styrker sin posisjon som en ledende norsk leverandør av tjenester og løsninger innen IT-sikkerhet, nettverk og driftstjenester.

Les mer

Agder Energi and Nord Pool join forces to create the marketplace of the future

The energy company Agder Energi and the Power Exchange Nord Pool have agreed to jointly develop a new marketplace capable of exploiting decentralised flexibility.

Les mer

 

Agder Energi og Nord Pool samarbeider om fremtidens markedsplass

Energiselskapet Agder Energi og markedsoperatøren Nord Pool har innledet et samarbeid om å utvikle en markedsplass for handel med desentral fleksibilitet.

Les mer

 

Åseral Nord-prosjektet vedtatt

Åseral Nord-prosjektet kommer i tillegg til prosjektet nye dammer Skjerkevatn, som ble ferdigstilt i november i 2017, og nytt aggregat 2 i Skjerka kraftverk, som gjennomføres i perioden 2017-2019.

Les mer

Intensjonsavtale for Åseral Nord-prosjektet

Agder Energi Vannkraft og Arbeidsfellesskapet Risa - Implenia vil inngå en intensjonsavtale for Åseral Nord-prosjektet i Vest-Agder.

Les mer

Agder Energi resultat pr. 3. kvartal 2017

Agder Energi hadde pr. 3. kvartal 2017 et driftsresultat i henhold til god regnskapsskikk (GRS) på 1 360 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2016 var 1 377 millioner kroner. Resultat etter skatt (GRS) ble 877 millioner kroner (2016: 589 millioner kroner).

Les mer

Agder Energi resultat 1. halvår 2017

Agder Energi hadde i 1. halvår 2017 et driftsresultat i henhold til god regnskapsskikk (GRS) på 1 027 millioner kr. Tilsvarende tall for 2016 var 1 103 millioner kroner. Resultat etter skatt (GRS) ble 470 millioner kroner (2016: 470 millioner kroner).

Les mer

Norvestor kjøper NetNordic

Norvestor VII, L.P. ("Norvestor"), et fond forvaltet av Norvestor Equity AS, har inngått en avtale om å kjøpe NetNordic.

Les mer

Agder Energi is focusing its efforts in Germany

With its initiative targeting the German energy market, Agder Energi has now gained access to those markets that control management of renewable energy and optimisation of decentralised production in addition to the consumer flexibility markets.

Les mer

Agder Energi will in Deutschland wachsen.

Der norwegische Energieversorger Agder Energi hat durch sein Engagement im deutschen Strommarkt Zugang zu den Strombörsen erhalten, die das Management erneuerbarer Energien, die Optimierung der dezentralen Stromproduktion und den Markt für die intelligente Laststeuerung regeln.

Les mer

Agder Energi satser i Tyskland

Agder Energi har gjennom satsingen i det tyske kraftmarkedet fått tilgang til børsene som håndterer forvaltning av fornybar energi og optimering av desentral produksjon samt forbrukerfleksibilitetsmarkedene.

Les mer

Agder Energi resultat pr. 1. kvartal 2017

Agder Energi hadde i første kvartal 2017 et driftsresultat i henhold til god regnskapsskikk (GRS) på 609 millioner kr. Tilsvarende tall for 2016 var 672 millioner kroner. Resultat etter skatt (GRS) ble 302 millioner kroner (2016: 280 millioner kroner).

Les mer

Styrker konsernet for å møte fremtiden

Ny konsernstrategi og ny konsernstruktur gjør Agder Energi godt rustet til å møte fremtidens muligheter og utfordringer.

Les mer

Årsregnskap 2016

Styret i Agder Energi AS har godkjent konsernets årsregnskap for 2016.

Les mer

Otera selger telekomselskapet Otera XP

Otera AS har solgt Otera XP AS til telekomleverandøren UBConnect AS. – Vi styrker og spisser satsingen på kjerneområdene elkraft og samferdsel, sier styreleder Steffen Syvertsen i Otera AS.

Les mer

Agder Energi Venture kjøper tysk forbrukerfleksibilitetsselskap

Agder Energi Venture kjøper Entelios AG, et ledende selskap innen forbrukerfleksibilitet i Tyskland.

Les mer

 

Agder Energi acquires Markedskraft Deutschland GmbH

Agder Energi has acquired a business with a strong position within portfolio management services in Germany, and we intend to further develop this business.

Les mer

Resultat 3. kvartal 2016

Agder Energi hadde pr. 3. kvartal et driftsresultat i henhold til god regnskapsskikk (GRS) på 1 377 millioner kr. (pr. 3. kvartal 2015 : 869 millioner kroner). Resultat etter skatt (GRS) ble 589 millioner kroner (pr. 3. kvartal 2015: 468 millioner kroner).

Les mer

Bygger intelligent nett

Microsoft og Agder Energi samarbeider om å bygge et intelligent nett, driftet i en intelligent sky

Les mer

Agder Energi resultat 2. kvartal 2016

Agder Energi hadde i første halvår et driftsresultat i henhold til god regnskapsskikk (GRS) på1 100 millioner kr. Tilsvarende tall for 2015 var 869 millioner kroner. Resultat etter skatt (GRS) ble 470 millioner kroner (351 millioner kroner).

Les mer

Agder Energi resultat 1. kvartal 2016

Agder Energi hadde i første kvartal et driftsresultat i henhold til god regnskapsskikk (GRS) på 672 mill. kr. Tilsvarende tall for 2015 var 517 mill. kr. Resultat etter skatt (GRS) ble 281 mill. kr (215 mill. kr).

Les mer

Årsregnskap Agder Energi

Styret i Agder Energi AS har godkjent konsernets årsregnskap for 2015.

Les mer

Tok doktograd på fornybarpolitikk

Klima- og fornybarpolitikken må samordnes på en bedre måte, konsesjonssystemet må gjøres mer forutsigbart og de fremtidige rammene for sertifikatsystemet må avklares.

Les mer

Agder Energi ut av Fosen – bidrar til ny industrikraft

Agder Energi selger sin andel i Fosen Vind til selskapet Nordic Wind Power (NWP). Agder Energi inngår også en avtale som setter NWP i stand til etablere en langsiktig kraftkontrakt med Norsk Hydro.

Les mer

Agder Energi resultat pr. 4. kvartal og foreløpig resultat 2015

Agder Energi hadde i 2015 et resultat etter skatt i henhold til god regnskapsskikk (GRS) på 746 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2014 var 834 millioner kroner.

Les mer

Selger vindkraftselskap

Agder Energi, Dalane energi og Lyse Produksjon selger vindkraftselskapet Bjerkreim Vind til Norsk Vind Energi.

Les mer

Agder Energi resultat pr. 3. kvartal 2015

Agder Energi hadde pr. 3 kvartal et resultat etter skatt i henhold til god regnskapsskikk (GRS) på 468 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2014 var 542 millioner kroner.

Les mer

Agder Energi resultat 1. halvår 2015

Agder Energi hadde i første halvår et resultat etter skatt i henhold til god regnskapsskikk (GRS) på 352 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2014 var 398 millioner kroner.

Les mer

Agder Energi resultat 1. kvartal 2015

Agder Energi hadde i første kvartal 2015 et resultat etter skatt i henhold til god regnskapsskikk (GRS) på 215 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2014 var 279 millioner kroner.

Les mer

Årsregnskap Agder Energi

Styret i Agder Energi AS har godkjent konsernets årsregnskap for 2014.

Les mer

Usikker is i regulerte vassdrag

Agder Energi oppfordrer skigåere til varsomhet ved ferdsel på regulerte vann fordi isen kan være usikker.

Les mer

Kvartalsrapport og foreløpig resultat 2014

Agder Energi hadde i 2014 et resultat etter skatt i henhold til god regnskapsskikk (GRS) på 834 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2013 var 845 millioner kroner.

Les mer

Tom Nysted i Sundtofts klimaråd

- Klimautfordringene kan ikke møtes uten en vesentlig og varig økning i bruken av fornybar energi i verden, sier konsernsjef Tom Nysted i Agder Energi.

Les mer

Resultat etter tredje kvartal 2014

Agder Energi hadde i årets tre første kvartaler et resultat etter skatt i henhold til god regnskapsskikk (GRS) på 542 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2013 var 647 millioner kroner.

Les mer

Skal bygge nye dammer i Åseral

Agder Energi har i dag vedtatt å bygge nye dammer i tilknytning til Skjerkevatn og Nåvatn i Åseral kommune.

Les mer

Agder Energi resultat 1. halvår 2014

Agder Energi hadde i første halvår et resultat etter skatt i henhold til god regnskapsskikk (GRS) på 398 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2013 var 584 millioner kroner.

Les mer

Ny langsiktig industrikraftavtale

Agder Energi har inngått avtale om årlig kraftleveranse av 0,5 TWh til Hydro Energi i perioden 2021 til 2030, det vil si en total leveranse på 5 TWh.

Les mer

Agder Energi styrker organisasjonen i tråd med ny strategi

- For å styrke evnen til verdiskaping for våre eiere i tråd med ny konsernstrategi, og sikre at Agder Energi blir enda bedre posisjonert for å møte framtiden, endres konsernets organisering, sier konsernsjef Tom Nysted.

Les mer

Agder Energi inngår langsiktig industrikraftavtale

Agder Energi har inngått avtale om årlig kraftleveranse av 1 TWh til Hydro Energi i perioden 2021 til 2030, det vil si en total leveranse på 10 TWh.

Les mer

Resultat første kvartal 2014

Agder Energi hadde i første kvartal 2014 et resultat etter skatt i henhold til god regnskapsskikk (GRS) på 279 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2013 var 358 millioner kroner.

Les mer

Bravida kjøper Otera Elektro

Bravida kjøper Otera Elektro, og fortsetter sin ekspansjon i det norske elektroinstallasjonsmarkedet. Otera prioriterer satsing på og utvikling av kjernevirksomheten, og selger derfor datterselskapet Otera Elektro til Bravida Norge. Oppkjøpet styrker Bravida Norges posisjon i elektroinstallasjonsmarkedet.

Les mer

Årsregnskap Agder Energi

Styret i Agder Energi AS har godkjent konsernets årsregnskap for 2013.

Les mer

Etablerer samarbeid om vindkraft på Fosen

De fire kraftselskapene Statkraft, NTE, Agder Energi, og TrønderEnergi har inngått intensjonsavtale om å etablere et samarbeid om utbygging og drift av Storheia, Kvenndalsfjellet og Roan, som er tre av ni konsesjonsgitte vindprosjekter på Trøndelagskysten. Samarbeidet øker sannsynligheten for at disse tre vindparkene blir bygd, og for nettilgang også til de øvrige konsesjonsgitte parkene på Fosen.

Les mer

Usikker is i regulerte vassdrag

Agder Energi oppfordrer skigåere til varsomhet ved ferdsel på regulerte vann fordi isen kan være usikker.

Les mer

Foreløpig årsresultat 2013

Agder Energi hadde i 2013 et resultat etter skatt i henhold til god regnskapsskikk (GRS) på 845 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2012 var 700 millioner kroner.

Les mer

Agder Energi resultat 1. kvartal 2012

Agder Energi hadde i første kvartal et resultat etter skatt i henhold til god regnskapsskikk (GRS) på 244 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2011 var 214 millioner kroner.

Les mer

Oppgraderer Hunsfoss Vest kraftstasjon

Agder Energi skal oppgradere Hunsfoss Vest kraftstasjon i Vennesla til neste år. Kraftstasjonen vil da produsere rundt 45 GWh fornybar energi, som tilsvarer årlig strømforbruk for 2 300 eneboliger.

Les mer

Kredinor har overtatt Sopran

Kredinor har nå gjennomført overtakelsen av inkassoselskapet Sopran.

Les mer

Konsesjon til Bjerkreim vindpark

Bjerkreim Vind har fått rettskraftig konsesjon fra Olje- og energidepartementet til å bygge vindpark i Bjerkreim kommune i Rogaland. Vindparken vil årlig kunne produsere fornybar energi til i overkant av 20 000 boliger.

Les mer

Agder Energi resultat 1. halvår 2012

Agder Energi hadde i første halvår et resultat etter skatt i henhold til god regnskapsskikk (GRS) på 407 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2011 var 200 millioner kroner.

Les mer

Styrker strømnettet i Kvinesdal og Flekkefjord

Agder Energi Nett har søkt om konsesjon for en ny og forbedret tilknytning fra regionalnettet i Kvinesdal og Flekkefjord til sentralnettet i Kvinesdal.

Les mer