Årsregnskap 2016

Styret i Agder Energi AS har godkjent konsernets årsregnskap for 2016.

Les mer

Otera selger telekomselskapet Otera XP

Otera AS har solgt Otera XP AS til telekomleverandøren UBConnect AS. – Vi styrker og spisser satsingen på kjerneområdene elkraft og samferdsel, sier styreleder Steffen Syvertsen i Otera AS.

Les mer

Agder Energi Venture kjøper tysk forbrukerfleksibilitetsselskap

Agder Energi Venture kjøper Entelios AG, et ledende selskap innen forbrukerfleksibilitet i Tyskland.

Les mer

 

Agder Energi acquires Markedskraft Deutschland GmbH

Agder Energi has acquired a business with a strong position within portfolio management services in Germany, and we intend to further develop this business.

Les mer

Resultat 3. kvartal 2016

Agder Energi hadde pr. 3. kvartal et driftsresultat i henhold til god regnskapsskikk (GRS) på 1 377 millioner kr. (pr. 3. kvartal 2015 : 869 millioner kroner). Resultat etter skatt (GRS) ble 589 millioner kroner (pr. 3. kvartal 2015: 468 millioner kroner).

Les mer

Bygger intelligent nett

Microsoft og Agder Energi samarbeider om å bygge et intelligent nett, driftet i en intelligent sky

Les mer

Agder Energi resultat 2. kvartal 2016

Agder Energi hadde i første halvår et driftsresultat i henhold til god regnskapsskikk (GRS) på1 100 millioner kr. Tilsvarende tall for 2015 var 869 millioner kroner. Resultat etter skatt (GRS) ble 470 millioner kroner (351 millioner kroner).

Les mer

Agder Energi resultat 1. kvartal 2016

Agder Energi hadde i første kvartal et driftsresultat i henhold til god regnskapsskikk (GRS) på 672 mill. kr. Tilsvarende tall for 2015 var 517 mill. kr. Resultat etter skatt (GRS) ble 281 mill. kr (215 mill. kr).

Les mer

Årsregnskap Agder Energi

Styret i Agder Energi AS har godkjent konsernets årsregnskap for 2015.

Les mer

Tok doktograd på fornybarpolitikk

Klima- og fornybarpolitikken må samordnes på en bedre måte, konsesjonssystemet må gjøres mer forutsigbart og de fremtidige rammene for sertifikatsystemet må avklares.

Les mer

Agder Energi ut av Fosen – bidrar til ny industrikraft

Agder Energi selger sin andel i Fosen Vind til selskapet Nordic Wind Power (NWP). Agder Energi inngår også en avtale som setter NWP i stand til etablere en langsiktig kraftkontrakt med Norsk Hydro.

Les mer

Agder Energi resultat pr. 4. kvartal og foreløpig resultat 2015

Agder Energi hadde i 2015 et resultat etter skatt i henhold til god regnskapsskikk (GRS) på 746 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2014 var 834 millioner kroner.

Les mer

Selger vindkraftselskap

Agder Energi, Dalane energi og Lyse Produksjon selger vindkraftselskapet Bjerkreim Vind til Norsk Vind Energi.

Les mer

Agder Energi resultat pr. 3. kvartal 2015

Agder Energi hadde pr. 3 kvartal et resultat etter skatt i henhold til god regnskapsskikk (GRS) på 468 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2014 var 542 millioner kroner.

Les mer

Agder Energi resultat 1. halvår 2015

Agder Energi hadde i første halvår et resultat etter skatt i henhold til god regnskapsskikk (GRS) på 352 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2014 var 398 millioner kroner.

Les mer

Agder Energi resultat 1. kvartal 2015

Agder Energi hadde i første kvartal 2015 et resultat etter skatt i henhold til god regnskapsskikk (GRS) på 215 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2014 var 279 millioner kroner.

Les mer

Årsregnskap Agder Energi

Styret i Agder Energi AS har godkjent konsernets årsregnskap for 2014.

Les mer

Usikker is i regulerte vassdrag

Agder Energi oppfordrer skigåere til varsomhet ved ferdsel på regulerte vann fordi isen kan være usikker.

Les mer

Kvartalsrapport og foreløpig resultat 2014

Agder Energi hadde i 2014 et resultat etter skatt i henhold til god regnskapsskikk (GRS) på 834 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2013 var 845 millioner kroner.

Les mer

Tom Nysted i Sundtofts klimaråd

- Klimautfordringene kan ikke møtes uten en vesentlig og varig økning i bruken av fornybar energi i verden, sier konsernsjef Tom Nysted i Agder Energi.

Les mer

Resultat etter tredje kvartal 2014

Agder Energi hadde i årets tre første kvartaler et resultat etter skatt i henhold til god regnskapsskikk (GRS) på 542 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2013 var 647 millioner kroner.

Les mer

Skal bygge nye dammer i Åseral

Agder Energi har i dag vedtatt å bygge nye dammer i tilknytning til Skjerkevatn og Nåvatn i Åseral kommune.

Les mer

Agder Energi resultat 1. halvår 2014

Agder Energi hadde i første halvår et resultat etter skatt i henhold til god regnskapsskikk (GRS) på 398 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2013 var 584 millioner kroner.

Les mer

Ny langsiktig industrikraftavtale

Agder Energi har inngått avtale om årlig kraftleveranse av 0,5 TWh til Hydro Energi i perioden 2021 til 2030, det vil si en total leveranse på 5 TWh.

Les mer

Agder Energi styrker organisasjonen i tråd med ny strategi

- For å styrke evnen til verdiskaping for våre eiere i tråd med ny konsernstrategi, og sikre at Agder Energi blir enda bedre posisjonert for å møte framtiden, endres konsernets organisering, sier konsernsjef Tom Nysted.

Les mer

Agder Energi inngår langsiktig industrikraftavtale

Agder Energi har inngått avtale om årlig kraftleveranse av 1 TWh til Hydro Energi i perioden 2021 til 2030, det vil si en total leveranse på 10 TWh.

Les mer

Resultat første kvartal 2014

Agder Energi hadde i første kvartal 2014 et resultat etter skatt i henhold til god regnskapsskikk (GRS) på 279 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2013 var 358 millioner kroner.

Les mer

Bravida kjøper Otera Elektro

Bravida kjøper Otera Elektro, og fortsetter sin ekspansjon i det norske elektroinstallasjonsmarkedet. Otera prioriterer satsing på og utvikling av kjernevirksomheten, og selger derfor datterselskapet Otera Elektro til Bravida Norge. Oppkjøpet styrker Bravida Norges posisjon i elektroinstallasjonsmarkedet.

Les mer

Årsregnskap Agder Energi

Styret i Agder Energi AS har godkjent konsernets årsregnskap for 2013.

Les mer

Etablerer samarbeid om vindkraft på Fosen

De fire kraftselskapene Statkraft, NTE, Agder Energi, og TrønderEnergi har inngått intensjonsavtale om å etablere et samarbeid om utbygging og drift av Storheia, Kvenndalsfjellet og Roan, som er tre av ni konsesjonsgitte vindprosjekter på Trøndelagskysten. Samarbeidet øker sannsynligheten for at disse tre vindparkene blir bygd, og for nettilgang også til de øvrige konsesjonsgitte parkene på Fosen.

Les mer

Usikker is i regulerte vassdrag

Agder Energi oppfordrer skigåere til varsomhet ved ferdsel på regulerte vann fordi isen kan være usikker.

Les mer

Foreløpig årsresultat 2013

Agder Energi hadde i 2013 et resultat etter skatt i henhold til god regnskapsskikk (GRS) på 845 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2012 var 700 millioner kroner.

Les mer

Agder Energi resultat 1. kvartal 2012

Agder Energi hadde i første kvartal et resultat etter skatt i henhold til god regnskapsskikk (GRS) på 244 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2011 var 214 millioner kroner.

Les mer

Oppgraderer Hunsfoss Vest kraftstasjon

Agder Energi skal oppgradere Hunsfoss Vest kraftstasjon i Vennesla til neste år. Kraftstasjonen vil da produsere rundt 45 GWh fornybar energi, som tilsvarer årlig strømforbruk for 2 300 eneboliger.

Les mer

Kredinor har overtatt Sopran

Kredinor har nå gjennomført overtakelsen av inkassoselskapet Sopran.

Les mer

Konsesjon til Bjerkreim vindpark

Bjerkreim Vind har fått rettskraftig konsesjon fra Olje- og energidepartementet til å bygge vindpark i Bjerkreim kommune i Rogaland. Vindparken vil årlig kunne produsere fornybar energi til i overkant av 20 000 boliger.

Les mer

Agder Energi resultat 1. halvår 2012

Agder Energi hadde i første halvår et resultat etter skatt i henhold til god regnskapsskikk (GRS) på 407 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2011 var 200 millioner kroner.

Les mer

Styrker strømnettet i Kvinesdal og Flekkefjord

Agder Energi Nett har søkt om konsesjon for en ny og forbedret tilknytning fra regionalnettet i Kvinesdal og Flekkefjord til sentralnettet i Kvinesdal.

Les mer