Zero konferansen | Agder Energi

Et krafttak for klimaet

- Agder Energi skal ta et krafttak for klimaet. EUs nye mål er på 40 prosent utslippsreduksjon innen 2030 - vi setter et 30/30/30 mål!

- I Agder Energi skal vi redusere bilkjøring, flyreiser og konsum av rødt kjøtt med 30 prosent, sier konsernsjef Tom Nysted.

Det sier konsernsjef Tom Nysted i en film som blir vist til deltakerne på miljøorganisasjonen Zero sin konferanse i dag. Agder Energi, Nordea, IKEA, Yara, Norcem og fem-seks andre store bedrifter ble i forkant av konferansen utfordret av Zero til å øke klimaengasjementet og bidra til å redusere klimagassutslippene.

I filmen viser Tom til at Agder Energis rene og fornybare vannkraft sparer samfunnet for over 5 millioner tonn CO2-enheter hvert år.

- Men vi vil gjøre mer! I Agder Energi skal vi redusere utslipp forbundet med bilkjøring, flyreiser og konsum av rødt kjøtt med 30 prosent. Dette skal vi klare ved å legge til rette for gode klimavalg, bidra til økt kunnskap og mer engasjement for klimakutt. Det er ambisiøse mål – men vi tar utfordringen, sa Tom til konferansedeltakerne.

De tre områdene er valgt fordi disse forårsaker de største klimautslippene.

- Vi som jobber med fornybar energi bør være gode eksempler for å bidra til å redusere klimagassutslippene. Jeg ønsker derfor å øke klimaengasjementet mitt og sette meg personlige mål, og utfordrer alle ansatte til å gjøre det samme, sier Tom.

Klimaengasjement
Til nyttår setter Agder Energi i gang et klimaprosjekt som skal kombinere kunnskaper, holdninger og handlinger. Ambisjonen er å skape et felles krafttak for klima.

- Det skal vi gjøre gjennom foredrag, konkurranser og tilrettelegge for tiltak som vi kan gjennomføre i og i tilknytning til arbeidshverdagen i Agder Energi. Tiltakene skal ha en effekt på klimaet, de skal være gjennomførbare og kunne måles, sier Tom.

Når Zero-konferansen holdes i november til neste år, skal Tom og de øvrige bedriftslederne legge frem resultatene de enkelte bedriftene oppnådde.

Du kan se filmen om hvordan Tom Nysted vil møte ZEROs utfordring her .