Vokser med byen | Agder Energi

Vokser med byen

Når nye boliger og næringsarealer i Kristiansand utvikles, er Agder Energi Varme en naturlig samarbeidspartner for utbyggerne.

Nye kunder. - På Amalienborg i Kristiansand skal det leveres varme fra oktober, sier Hege Jortveit, leder for prosjektavdelingen i Agder Energi Varme. Her med kollegene Trond Erik Garmannslund (t.v.) og Arnfinn Brubakk.

Et godt eksempel er det gamle industriområdet Lumber i Vågsbygd. Her planlegger Skeie Eiendom rundt tusen nye leiligheter og et næringsareal på opptil 50 000 kvadratmeter. Hele området skal knyttes inn på fjernvarmenettet som får energi fra forbrenningssentralen til Returkraft og overskuddsvarme fra Glencore Nikkelverk.

- I området som har fått navnet Amalienborg er vi godt i gang med legging av rør for tilførsel av varmt vann. Målet er at det skal være klart til innflytting i første byggetrinn i oktober, sier  Trond Erik Garmannslund, prosjektleder i Agder Energi Varme.

Nye løsninger
Fjernvarme er blitt en populær og konkurransedyktig energikilde. Utviklingen mot passivhus og plusshus gir mindre energibehov til oppvarming, men folk fortsetter å bruke varmtvann. I stedet for en tradisjonell løsning med separate rør til oppvarming og varmtvann, brukes tappevannsrør også til oppvarming. Dermed reduseres antall rør fra kundesentralen i kjelleren fra to til fire.

- Utbyggere er veldig interessert i løsningen, som vil gi lavere livsløpkostnader for anleggene, sier Hege Jortveit, leder for prosjektavdelingen i Agder Energi Varme.

Fokus på kvalitet
Jortveit forteller om fokus på kvalitet. 

- Vi ønsker lengst mulig åpne grøfter, da det gir den beste kvaliteten, korteste byggetid og laveste kostnad. Dette er utfordrende å få til i trafikkerte områder og på aktive byggeplasser og områder, sier Hege Jortveit.

 Les mer om AE Varme her.

 

  

Mer rør. Sveiser Jan Henriksen (med ryggen til) heiser rør på 16 m på plass i grøfta ved Lumber mens prosjektavdelingen overvåker arbeidet. De hvite delene i forgrunnen er muffer som brukes til å isolere og tette rørene der de sveises sammen.