Hør siste episode i vår podkastserie, der vi spør om hvor mye ny fornybar energipolitikk vi får med den nye regjeringen? 

Vil videreutvikle Agder Energi for fremtiden

Innovasjon og elektrifisering er viktige stikkord for Agder Energis nye konsernsjef Steffen Syvertsen. Målet er å videreutvikle konsernet som en bærekraftig virksomhet som leverer gode resultater – til glede for hele regionen.

- Vi i Agder Energi har et oppdrag – vi leverer ren energi for at samfunnet skal fungere. Det er jeg stolt av! Ren, fornybar vannkraft er kjernen i det vi driver med. For meg er det veldig motiverende at vi bidrar med løsninger for å få til det grønne skiftet og en bærekraftig utvikling av samfunnet, sier Steffen Syvertsen, konsernsjef i Agder Energi.

Øke verdiskapingen i Agder Energi

Den første tiden som konsernsjef vil han bruke til å møte ansatte og eiere, samt samarbeidspartnere, myndigheter og politikere.

- Som ny konsernsjef blir det viktig for meg å lytte og legge til rette for god dialog. Det gir et godt grunnlag for å sette en klar retning, utvikle konsernet og skape gode resultater for våre offentlige eiere, sier Syvertsen.

- Vi har allerede en ambisiøs strategi som strekker seg ut 2020. Fremover skal vi fortsatt ha fullt trykk for å levere på denne. Det er viktig at vi fortsetter å jobbe sammen for å øke verdiskapingen i Agder Energi, sier Syvertsen.

Innovasjon

Innovasjon er et satsingsområde for Agder Energi, som nylig ble kåret til Norges tredje mest innovative selskap. Les mer om dette i saken "Agder på pallen i innovasjonskåring"

- Det er en anerkjennelse av det arbeidet vi har gjort, blant annet i samarbeid med Microsoft. Dette partnerskapet har vært en døråpner for oss internasjonalt.  Kåringen er også en inspirasjon til å fortsette denne satsingen, sier Syvertsen.

Han mener tidligere konsernsjef Tom Nysted har gjort en fantastisk jobb med å utvikle innovasjonskulturen i konsernet.

- Jeg vil at innovasjon skal prege konsernet også når jeg er konsernsjef. Sammen med konsernledelsen vil jeg jobbe for å videreutvikle oss som en innovativ virksomhet - både innen våre tradisjonelle kjerneområder og på nye spennende områder, sier Syvertsen.

Elektrifisering

Syvertsen sier Agder har alle forutsetninger for å bli landets første fullelektriske region.

Utnytte ressursene smartere

- Vi har industrien, teknologien og den rene energien. Vi vil ta en aktiv rolle med å utvikle og ta i bruk ny teknologi for å utnytte ressursene smartere. Vi er allerede godt i gang med å kartlegge elektrifiseringspotensialet og å definere konkrete tiltak, i samarbeid med fylkeskommunene og Kristiansand kommune. Om vi løfter i fellesskap, er jeg sikker på at vi får dette til.

Kunnskapsrikt fagmiljø

Syvertsen vil gjerne fremheve konsernets rundt 1.000 ansatte.

- Uten alle de dedikerte og flinke folkene vi har i egne rekker hadde det selvsagt vært umulig å drive innovasjon og skape verdier for konsernet. Vi merker også på omverdenen at folk ønsker å jobbe for oss og med oss - vi har ikke problemer med å få tak i de kloke hodene, sier han og legger til:

- Det setter oss i stand til å være et ledende fornybarkonsern, slik vi ønsker å være. Det er et privilegium, men også et stort ansvar som leder å forvalte. Det ser jeg frem til!