Bli med på Techpoint 2022 – teknologiskifte, bærekraftig verdiskaping og fremtidens arbeidsliv 

Vil øke kvinneandelen og mangfoldet i energibransjen

Olje- og energiminister Tina Bru samlet tirsdag 8. september over 20 av de mest sentrale kvinnelige ledere i olje- og kraftsektoren for å diskutere hvordan man kan rekruttere flere kvinner til energibransjen. Ingvill H. Mykland, konserndirektør Teknologi i Agder Energi, deltok i møtet.

Olje- og energiminister Tina Bru og møtedeltakerne. Foto: Olje- og energidepartementet
Olje- og energiminister Tina Bru og møtedeltakerne. Foto: Olje- og energidepartementet

Ingvill H. Mykland sier bransjen har et stort potensial når det gjelder å ta i bruk hele arbeidstokken, både ved å øke kvinneandelen og generelt jobbe for å øke mangfoldet blant ansatte.

Ingvill2.jpg- I dag har kvinner inntatt mange arenaer, men energibransjen henger etter både når det gjelder likestilling og mangfold. Kvinneandelen i Agder Energi er på nær 28 prosent og det er en positiv utvikling fra 20 prosent i 2018. Vi ser at målrettet arbeid for å øke likestillingen gir resultater, og er glade for å kunne vise til en positiv trend, sier Mykland. 

Hun legger til at det er stor forskjell mellom ulike avdelinger i konsernet.

- Spesielt innen de tradisjonelle tekniske retningene har vi, som, resten av bransjen, en vei å gå.

Øker verdiskapingen

Mykland sier at et inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø er viktig fordi ulik kompetanse og synspunkter øker både innovasjonsevnen og verdiskapingen, i tillegg til at trivselen blant de ansatte øker.

-  Bransjen går glipp av mye god og viktig kompetanse når en ikke har en bredt sammensatt arbeidsstokk, sier Mykland.

Lederutvikling og lærlinger

Agder Energi jobber også aktivt med intern lederutvikling og rekruttering av egne ansatte til lederstillinger. Andelen kvinnelige ledere er 20 prosent, mens målet er 35 prosent.

- Vi ser resultater av arbeidet som er gjort, men også at vi har potensial, spesielt innen tekniske fag, IKT og lederstillinger, sier Mykland.

Ett konkret grep som er gjort er å sørge for at Agder Energis stillingsannonser er kjønnsnøytrale, har fokus på faglige kvalifikasjoner og at bilder skal illustrere mangfold.

- Vi ønsker å inspirere yngre kvinner til å søke seg mot tekniske fag. Her får vi dessverre få kvinnelige søkere, men bruker bevisst lærlingeplasser og samarbeid med utdanningsinstitusjoner for å sikre oss kontakt med alle kandidater. Derfor er det er viktig å jobbe målrettet overfor elever i videregående skole, og sikre oss kvinnelige lærlinger, sier Mykland.

Inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø

Agder Energi jobber også kontinuerlig for et inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø.

Vi tenker likestilling i et bredt perspektiv

- I Agder Energi skal alle medarbeidere være like velkomne. Vi vil tiltrekke oss de beste kandidatene, uavhengig av etnisitet, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Vi tenker altså likestilling i et bredere perspektiv enn tradisjonell kjønnsbalanse, sier Mykland.

Konsernet er med i prosjektet «Likestilt arbeidsliv» . Likestilt arbeidsliv er en sertifiseringsordning for private og offentlige virksomheter som jobber systematisk og strategisk med å skape en likestilt arbeidsplass.

Agder Energi var blant de 15 første bedriftene i Norge som i 2018 ble sertifisert som likestilte virksomheter, konsernet skal resertifiseres i 2021. I 2018 fikk prosjektet tildelt Yrkesorganisasjonenes Sentralforbunds (YS) likestillingspris.

- Mangfoldsarbeidet er blitt en integrert del av virksomheten vår. Det er viktig å bevisstgjøre virksomheten om hvordan vi kan forebygge og forhindre utenforskap. sier Mykland. 

Energibransjens fremtid

Olje- og energiminister Tina Bru er opptatt av energibransjens fremtid og inviterte derfor noen av de mest sentrale kvinnelige ledere i energibransjen til en arbeidslunsj for å diskutere få flere kvinner til å ta jobber i denne sektoren. Møtet holdes i Regjeringens representasjonsbolig i Parkveien i Oslo – se mer informasjon og fullstendig deltakerliste her.

Tema for møtet er «Hva vi kan gjøre for å løse fremtidens klimautfordringer og samtidig sikre fremtidig verdiskaping. Noe av svaret ligger i å rekruttere dyktige kvinner til sektoren».

Utgangspunktet for møtet var resultatene i CORE Topplederbarometer, som ble publisert i februar i år. Den viser at næringslivet fortsatt er svært mannsdominert. Kun 20 prosent av topplederne i de 200 største selskapene er kvinner, og kun 22 av de 200 største selskapene har minimum 40 prosent kvinner i toppledergruppen.

Se bilder fra toppledermøtet her.