Vil forske på kraftutveksling | Agder Energi

Vil forske på kraftutveksling

Agder Energi har tatt initiativet til å etablere et forskningssenter for miljøvennlig energi, som skal øke kompetansen innen kraftutveksling mellom landene.

Direktør Ole Th. Dønnestad presenterte planene om forskningssenteret for olje- og energiminister Tord Lien, som besøkte Agder Energi mandag 17. august

- Vi har i en periode arbeidet for å legge grunnlaget for økt kompetanse innenfor temaområdet kraftutveksling. Norge vil når de de nye kabelforbindelsene til Tyskland og Nederland kommer på plass like etter 2020 ha kabelforbindelser til fire nasjoner og mer enn fordoble sin kabelkapasitet til Europa. Dette gir et helt nytt spillerom for Norge, sier Ole Th. Dønnestad, direktør konsernutvikling energi.

Han presenterte planene om forskningssenteret for olje- og energiminister Tord Lien, som besøkte Agder Energi mandag 17. august.

- Jeg er veldig positiv til at dere ser nye muligheter i forbindelse med kraftutveksling. Jeg er sikker på at det kommer flere kabler i fremtiden, sa Lien i møtet.

 

Muligheter og utfordringer

Kapasitetsøkningen skjer samtidig med at Europa gjennomgår store endringer i sin kraftforsyning. Målene om økt forsyningssikkerhet, en bærekraftig klimautvikling og økt konkurransekraft for europeisk industri gjør at EU har etablert målsettingen om en 5. frihet, dvs. en felles europeisk energiunion.

- Når bakteppet endres blir også Norges handlingsrom mot Europa endret, og man må vurdere muligheter og utfordringene foran sceneteppet på nytt. Agder Energi har, sammen med Universitetet i Agder, fått samlet et konsortium av forskningsmiljøer bestående av Sintef/NTNU, Universitetet i Oslo og Handelshøgskolen og Universitetet i Bergen. På industrisiden har vi foreløpig med oss blant annet Statnett, Statkraft og Hydro, sier Ole og legger til at kabeldebatten har vært relativt polarisert.

- Vi er opptatt at man kan ta en åpen diskusjon på en åpen kunnskapsarena og ønsker derfor både kraftintensiv industri, kraftprodusenter og andre med på brukersiden. Myndighetene er også en ønsket brukerpartner, sier han.

Tverrfaglig perspektiv

Det er Forskningsrådet som har etablert ordningen med forskningssentre for miljøvennlig energi (se faktarammen). Tanken er at et eventuelt forskningssenter vil ha et teknologisk utspring, men spenne på tvers av fagområder som også omfatter marked, økonomi, jus og statsvitenskap.

- Vi har behov for mer kunnskap, dette kan være et element til å bidra til å øke kunnskapen innen kraftutveksling. Vi håper å få flere, både nasjonale og internasjonale, aktører med på dette, sier Ole.

Etter planen sendes endelig prosjektskisse til Forskningsrådet i slutten av november.

- Vi håper Forskningsrådet vil se en verdi i dette, og vi i Agder Energi vil bidra med direkte kunnskap og ikke bare økonomiske ressurser, sier Ole.