Viktig nasjonal smitteverndugnad

Som følge av økt spredning av koronaviruset har Agder Energi satt i verk konsernets hovedberedskapsplan. Målet er å bidra til å stoppe virusspredningen og sikre strømforsyningen for at samfunnet skal fungere også i denne pandemisituasjonen.

- Vi har fulgt situasjonen tett og satte tidlig iverk en rekke tiltak. Som følge av Folkehelseinstituttets oppdaterte status, har vi satt i Agder Energi i beredskap for å øke fokuset på dette ytterligere, sier konsernsjef Steffen Syvertsen.

Agder Energi følger helsemyndighetenes anbefalinger om tiltak for å forebygge smitte.

Samfunnsansvar og sikre strømleveransene

- Dette gjør vi for å bidra best mulig i den nasjonale dugnaden for å redusere smittespredningen i den norske befolkningen og bidra til å beskytte de mest utsatte og sårbare gruppene. Målet er å redusere trykket på helsevesenet slik at de kan håndtere situasjonen best mulig. Det er avgjørende at alle bidrar i denne dugnaden slik at helsevesenet skal ha kapasitet til å kunne ta seg av de som behøver det, sier Syvertsen.

Agder Energi må være forberedt på at flere ansatte vil kunne bli smittet og at en større gruppe ansatte vil kunne bli satt i karantene på grunn av nærkontakt med smittede personer.

- Vi leverer energi for at samfunnet skal fungere. Det betyr at vi har en viktig samfunnsoppgave og ansvar for kritisk infrastruktur. Vi må kunne håndtere strømbrudd, vårflom, ekstremvær og fjernvarmeforsyning også i denne situasjonen. Derfor er det ekstra viktig at vi tar denne situasjonen på alvor, sier Syvertsen.

Agder Energi Nett og øvrige nettselskap i Norge har iverksatt en rekke tiltak for å kunne opprettholde trygg kraftforsyning i en situasjon hvor tilgang på elektrisitet vil være kritisk viktig for hele befolkningen. Les mer i saken "Høy beredskap for trygg kraftforsyning" på Energi Norges nettsider. 

 

Tiltak i Agder Energi

Agder Energi har satt i verk en rekke tiltak som skal bidra til å begrense og forebygge smitte, som blant annet:

Hjemmekontor for ansatte

Møter via Teams, ikke fysiske møter

Reiserestriksjoner

Stengte kantiner

Ekstra renhold