Strømkunder kan tjene gode penger på fleksibelt forbruk - les mer om NorFlex og meld deg på her 

Vi må tenke nytt

Elektrifisering handler ikke bare om å bytte ut bensinbiler med elbil. – Vi må ta i bruk nye teknologier og løsninger, sier Unni Farestveit, konserndirektør Samfunnskontakt i Agder Energi.

I publikasjonen "Elektriske Agder mot 2030" ønsker vi å vise hvordan noen av våre samarbeidspartnere jobber, tenker og videreutvikler Agder som norges første fullelektriske region. Rapporten ble utgitt under Arendalsuka 2019.

Innovasjon skjer i grensesnittet mellom ulike kompetansemiljøer, bransjer og generasjoner.

Norge er et av verdens mest elektrifiserte samfunn. Nesten all vår elektrisitet er produsert med vannkraft. Det gir oss et unikt utgangspunkt til å skape bærekraftige løsninger som kan eksporteres til resten av verden. Men det krever samarbeid og pågangsmot. Innovasjon skjer i grensesnittet mellom ulike kompetansemiljøer, bransjer og generasjoner.

– Vi må tenke smartere! Vi må samarbeide på tvers av bransjer og kompetansemiljøer og vi må ha med oss myndighetene, både lokalt og nasjonalt. En viktig motivasjon for å elektrifisere er å skape nye arbeidsplasser og nye løsninger, som i tillegg kan eksporteres. Nye forretningsområder vil bidra til bærekraftig vekst i Agder – og i Norge, sier Farestveit.

Farestveit fremhever regionens felles mål om Electric Region Agder innen 2030. Å samarbeide om bærekraft og forretningsutvikling parallelt er en viktig drivkraft for næringslivet.

Tilrettelegger for samarbeid og innovasjon

Agder Energi-konferansen er et eksempel på hvordan myndigheter og næringsliv kan samarbeide om å skape arenaer som tilrettelegger for innovasjon og nytenkning. Konferansen, som ble arrangert i mai 2019, engasjerte både Næringsforeningen i Kristiansand og Kristiansand kommune.

– Mens vi i Agder Energi er best på ren energi, trenger vi andres kompetanse på deres felt. For å nå målene i Electric Region Agder må vi, som kraftselskap, samarbeide med de andre sektorene som skal elektrifiseres. I utviklingen av et elektrisk transportsystem må vi for eksempel jobbe sammen med aktører som Agder Kollektivtransport, sier Farestveit.

Samspill med det offentlige

Et fullelektrisk Agder innebærer blant annet at hele transportsektoren elektrifiseres. Alt fra personbil til fly, fra motorbåter til ferger. Det vil kreve ladere langs hele kysten og en infrastruktur som kan håndtere pågangen.

Myndighetene må bidra til finansieringen.

– Det offentlige spiller en svært viktig rolle i elektrifiseringen. Sentrale myndigheter må legge føringer for lokale myndigheter. Ikke minst må myndighetene bidra til finansieringen av pilotprosjekter gjennom støtteordninger som for eksempel Enova, sier Farestveit.

Politikere legger allerede til rette for at privatpersoner kjøper elbil, men myndighetene kan også stille krav til at transportsektoren i sin helhet skal elektrifiseres.

Som regionens største arbeidsgiver kan Kristiansand kommune bruke sin innkjøpsmakt til å stille krav til sine oppdragsgivere om nullutslipp.

– Men vi kan ikke tenke at alt dreier seg om å bytte til nullutslippsløsninger. Vi må tenke nytt, innovativt og kreativt, sier Farestveit.

Lytt til ungdommen!

Våren 2019 inviterte Agder Energi mer enn 200 skoleelever til å jobbe med problemstillinger knyttet til fremtidens bærekraftige teknologi. Det var få tradisjonelle løsninger å spore blant løsningene.

Ungdommen minner oss på viktigheten av å jakte løsninger på andre steder enn der det er mest opplagt å lete.

– Vi ønsker å gi barn og unge mer ansvar for hvordan fremtiden deres ser ut og teste ideene deres i praksis. De minner oss på viktigheten av å jakte løsninger på andre steder enn der det er mest opplagt å lete. Det er tydelig at vi må bli flinkere til å lytte til ungdom. Det er stort potensial for innovasjon om vi klarer å lytte til og videreutvikle forslagene og perspektivene deres, sier Farestveit.

Elektrifiseringspotensialet i Kristiansand

Våren 2019 kartla Thema Consulting Group elektrifiseringsgraden i Kristiansand. Det ble gjort ved å bruke en egenutviklet modell, som også kan brukes på andre kommuner og regioner. Kartleggingen viser at Kristiansand har store muligheter for å bli Norges første fulelektriske region.

Agder Energi mener:

  • Bærekraft må sidestilles med finansiell rapportering.
  • I Oslo kommune er det finansbyrådnes ansvar å følge opp klimagassutslipp. Agder bør gjøre det samme.
  • De som teller kroner må telle CO2-utslipp, og sette ambisjoner og mål som er likestilt med finansiell rapportering.
  • Rapporteringen av bærekraft bør være like naturlig som finansiell rapportering.