Vernerunde Iveland | Agder Energi

Topptung vernerunde

Representanter for ledelsen i Veidekke, TT Anlegg og Agder Energi gjennomførte nylig en felles vernerunde på Iveland 2.

På sugerøret i Iveland 2: F.v. prosjektleder Geir Konsmo, AE; konserndirektør Jan Tønnessen, AE, HMS-leder Gunnar Gulli, TT; byggeleder Ingvar Norevik, AE; anleggsleder Helge Nilsen, Veidekke; prosjektleder Tor Harald Haugen, Veidekke; distriktsleder Stein Bjøru, Veidekke. Foto: Realf Ottesen

- Det er viktig at ledelsen er til stede på anlegget og viser interesse og engasjement i sikkerhetssaker. Både for å vise at sikkerhet er et tema som faktisk opptar oss som ledere, og for å spore til ekstra innsats, sier prosjektleder Geir Konsmo.


Manglende bevissthet

Konsmo mener at sikkerheten på Iveland 2 generelt er godt ivaretatt.

- Vi identifiserer risiko i forkant og iverksetter risikoreduserende tiltak. Blant annet gjennom SJA (Sikker Jobb analyse). Dermed har vi unngått store ulykker som skyldes systemfeil. Likevel skjer mindre skader som kan knyttes til den enkeltes manglende bevissthet rundt egen sikkerhet, sier han.

 

Sikker sone

Målet med dette møtet var å diskutere hvordan Agder Energi som byggeledelse kan bidra til å gjøre sikkerheten på anleggsplassen enda litt bedre. I disse dager har Veidekke en egen HMS-dag på Iveland der også Agder Energi deltar.

- Målet er null skader. Vi har forventninger om at slike tiltak skal styrke bevisstheten rundt sikkerheten slik at vi kan komme nærmere målet, selv om det er mange uforutsigbare forhold i entreprenørbransjen. Det er den enkeltes ansvar å sørge for at det er en sikker sone rundt egen arbeidsplass, slik at både en selv og arbeidskameraten er sikker. Vi skal aldri ta unødvendige sjanser, sier Konsmo.

 

Godt inntrykk
Hvilke inntrykk "inspektørene" hadde av Iveland 2?

Generelt god orden og god adkomst, samtidig som fallsikring var ivaretatt på en god måte.