Verdien av kraft | Agder Energi

Verdien av kraft

Under Arendalsuka inviterte vi til en dag med ulike innfallsvinkler om temaet verdien av kraft.

 

Vær som varer

Det siste året har flom, snøfall og tørke bydd på flere utfordringer på Sørlandet.

 

Tarjei Breiteig, meteorolog i Agder Energi, tok oss med på en historisk reise i jordas temperaturer. Tidligere var det variasjoner. Men disse variasjonene var i stor grad knyttet til naturlige årsaker.

I dag derimot ser vi derimot en tendens til at været henger seg opp og varer mye lenger. Vi har sett perioder med mye nedbør, store mengder snø og en lang periode med tørt og varmt vær. Akkumulerte nivå og hendelser gir oss flere alvorlige situasjoner. Vi har gått fra en stabil klimaperiode til en ustabil en. Dette skaper utfordringer for oss og for Agder Energi. En slik ustabil periode krever at vi evner å tilpasse oss de nye værforholdene.

 

Vannkraft – en mulighet eller et problem

Fagmiljøet i Agder Energi Vannkraft inviterte til en times foredrag om vannkraftens rolle i samfunnet og hvordan vi i Agder Energi jobber med å forvalte dette felles gode.

For å klare overgangen til et fornybarsamfunn vil vannkraften spille en vesentlig rolle. Regulering av vassdrag for kraftproduksjon, med magasiner og overføringer av vann, har en stor samfunnsmessig verdi.I tillegg til noen utfordringer.

 

Hvorfor ikke hogge alle trær langs linjene?

Samarbeid med skogbruket skal redusere risikoen for strømbrudd.

Etter det kraftige snøfallet sist vinter har Agder Energi Nett satt i verk en rekke tiltak for å redusere risikoen for strømbrudd. Et av dem er et omfattende samarbeid med skognæringen for å øke forsyningssikkerheten til kundene.

 

Hva ønsker vi med det smarte nettet?

Det smarte nettet gir nettselskapene nye muligheter. Siemens presenterte teknologiske trender, mens nettsjefene i Hafslund Nett opg Troms Kraft Nett la frem noen caser fra sitt område.

Seansen ble avsluttet med en paneldebatt hvor elavgift og regulering også ble diskutert.