Bli med på Techpoint 2022 – teknologiskifte, bærekraftig verdiskaping og fremtidens arbeidsliv 

Veien til en utslippsfri kommune

Oversikten på El-indeks viser at transportsektoren står for rundt halvparten av utslippene i kommunen. Skal vi nå de ambisiøse klimamålene blir det avgjørende å redusere disse utslippene. Løsningen kan være et energiknutepunkt, der transport på sjø ,bane og vei samles.

Ole Theodor Dønnestad snakket om hvilke muligheter og utfordringer som finnes i overgangen fra et fossilt til et fornybart samfunn.
Ole Theodor Dønnestad snakket om hvilke muligheter og utfordringer som finnes i overgangen fra et fossilt til et fornybart samfunn.

Det var temaet da Agder Energi, Kristiansand kommune, Agder fylkeskommune og Kristiansand Havn inviterte til miniseminaret «Veien til en utslippsfri kommune» under Miljøuka.

- I Kristiansand kommune er politikere og bystyret bevisst på at vi står ovenfor et taktskifte, og har vedtatt mål om å redusere kommunens utslipp med 80% innen 2030, sier Stein Erik Watne, miljøvernsjef i Kristiansand kommune.

Sammen med Ann Camilla Schulze-Krogh, i Agder fylkeskommune, ønsket han velkommen til arrangementet. Se video her. 

Fra ord til handling

I overgangen fra et fossilt samfunn til et fornybart samfunn finnes det muligheter og utfordringer. Målet er å fjerne den fossile energibruken. Gjennom El-indeks kan hver enkelt kommune selv finne ut hvor det er størst potensial for å redusere utslipp gjennom elektrifisering.

- Vi er avhengig av å gå fra ord og analyser til handling og tiltak. Vi har gjort flere kartlegginger som har gitt et bilde av mulighetsrommet. Det tiåret vi nå beveger oss inn i må stå i gjennomføringens tegn, sier Ole Theodor Dønnestad, direktør konsernutvikling i Agder Energi.

Se video av Agder Energi sin presentasjon her. 

Søk opp din kommune på www.el-indeks.no. 

Kristiansand Havn – Har landstrøm klar til alle som vil i 2024

Thema Consulting Group har gjennomført en energi- og effektkartlegging av Kristiansand Havn og hva som må til for å bli en nullutslippshavn.

- Det har vært et fantastisk samarbeid med kommunen, fylkeskommunen og Agder Energi, der vi gjennom kartleggingen har avdekket hvilke muligheter vi har fremover, sier Trond Sikveland, eiendomssjef i Kristiansand Havn.

Ifølge El-indeks utgjør sjøfart en stor andel av utslippene innen transport.

- Etter planen vil vi stå klare med landstrøm til alle som ønsker i vestre Havn fra og med i 2024, forklarer Sikveland. 

Kristiansand Havn har bestilt to nye landstrømsanlegg som kommer i år. Ett anlegg skal også leveres i 2023, noe som betyr at havna vil være godt på vei mot fullelektrifisering av sjøfarten om knappe fire år. 

Se video av Kristiansand havn sin presentasjon her. 

Langemyr - Et kraftknutepunkt som knytter transporten sammen

- Langemyr er strategisk godt sted, både når det gjelder geografisk men også når det gjelder energi. I tillegg er det et fornuftig knutepunkt som forbinder transport på bane, vei og sjø. Disse elementene kan gjøre Langemyr til et klimapositivt teknologi- og transportknutepunkt, forklarer Mariann Skei Fossheim i COWI.

På oppdrag for Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune jobber COWI med å utrede hvordan Langemyr kan bli et energiknutepunkt. Det er avgjørende som vil bidra til en betydelig reduksjon i utslipp i kommunen.

- En fremtidig ringvei vil være en stor fordel for Langemyr, forklarer Fossheim, og viser til veiplanene som vil koble E18 og E39 går rett gjennom Langemyr.

Se video av COWI sin presentasjon her

Kristiansand kommune el-indeks.JPG

Illustrasjon hentet fra www.el-indeks.no