Bli med på Techpoint 2022 – teknologiskifte, bærekraftig verdiskaping og fremtidens arbeidsliv 

Vedtok å bygge Fennefoss kraftverk

Styret i Agder Energi har vedtatt utbygging av Fennefoss Kraftverk i Otra ved Evje. Den årlige produksjonen ved den nye kraftstasjonen er på ca. 59 GWh, som tilsvarer årsforbruket til ca. 3000 boliger.

− Det ble gitt konsesjon for bygging av Fennefoss Kraftverk i 2015, og prosjektet har siden den tid vært bearbeidet og vært ute på anbud. Planlagt start på byggeplass er høsten 2020, og prosjektet ferdigstilles våren 2023, forteller Jan T. Tønnessen, konserndirektør Produksjon i Agder Energi.

Fennefoss kraftverk vil få en installert effekt på totalt 9,9 MW. I tillegg til kraftstasjonen skal det bygges en betongdam med tre gummiluker med stålskjold. Kraftstasjonen skal utnytte et fall på 7,8 meter, og hver av de to rørturbinene blir på 4,95 MW.

Området rundt fremtidig kraftstasjon er preget av tidligere tiders gruvedrift. Større deler av dette vil gjennom prosjektet bli reetablert som et attraktivt grøntområde.

− Fennefoss kraftverk er et godt prosjekt i selskapets portefølje, og vi ser frem til å starte opp arbeidet, sier Tønnessen.