Varsler lovendring om kraft-eierskap | Agder Energi

Varsler lovendring om kraft-eierskap

Regjeringen foreslår en lovendring som åpner for at kraftselskap kan organiseres som ansvarlig selskap (ANS), i stedet for aksjeselskap (AS). Dermed kan Hydro, Elkem og andre industriselskaper få ut kraft fra kraftselskapene, ikke bare utbytte/penger.

For Hydros satsting på ny aluminiumsproduksjon på Karmøy, kan en lovendring få stor betydning. Foto: Arkiv

Forslaget får bred støtte, både fra industrien, fagbevegelsen og flere politiske partier. Agder Energis konsernsjef Tom Nysted bifaller også dette.

  - Dette ser vi svært positivt på. 
  Dette kan åpne for en spennende
  utvikling både for industrien og
  kraftnæringen. Fra Agder Energis
  side har vi vært blant pådriverne
  for å få dette til, sier Nysted.

  Jobber med en løsning
  Til VG sier statsminister Erna
  Solberg at Regjeringen jobber med en løsning som kan danne grunnlag for langsiktig norsk industrisatsning i fremtiden. Dette handler i korte trekk om at industriselskapers tilgang til kraft kan skje gjennom eierskap i kraftselskap, som er organisert som ansvarlige selskap. Regjeringens foreslåtte endring gjør at selskap kan eie inntil en tredjedel av et vannkraftverk som er et ansvarlig selskap (ANS) og at de kan få tilgang til kraft, i stedet for penger i utbytte. Det kan de ikke hvis selskapet er et AS, slik det er i dag.

- Vi vil i høst sende et forslag ut på høring, hvor vi foreslår en lovendring som gjør at norske industriselskaper kan få tilgang til kraft. Den kan skje gjennom eierskap i kraftselskap, som er organisert som ansvarlige selskap. Slik sikrer vi at norsk industri i fremtiden får tilgang til rimelig kraft, slik at de kan utvikle store industriprosjekter i Norge også i fremtiden, sier statsministeren til VG.

Stor betydning
Hydro er et industriselskap en slik lovendring kan bety mye for. Til VG sier Hydro-sjefen, Svein Richard Brandtzæg: 

- Dette er svært gode nyheter for oss, som gjør at vi kan bli sikret egen kraft når konsesjonen for Røldal og Suldal fases ut i 2023.

Han mener tilgang på egenprodusert kraft vil gi en lavere fremtidig risiko enn hva kontraktbasert kraft gir. Ved å innføre ANS-modellen, sikres Hydro at de også etter 2022, får tilgang til egen kraft. Omleggingen betyr at Hydro kan ta ut sin 1/3-andel i form av kraft, i stedet for finansielt utbytte innenfor dagens modell, der privat eierskap ikke kan overstige en tredjedel.

av Christian Altmann
kommunikasjonssjef