Varme for fremtiden | Agder Energi

Varme for fremtiden

Agder Energi Varme har inngått avtale  om leveranse av fjernvarme til  Bjørndalen i Kristiansand.

Agder Energi Varme leverer fjernvarme til "Fremtidens bydel" på Bjørndalen i Kristiansand. Fra venstre: Yngve Sletten, Skanska, Geir Eidsvig og Torstein Melhus, Agder Energi, Eivind Severinsen, Sørmegleren og Ståle Stundal fra Skanska

- Det er en tillitserklæring at en fremoverlent utbygger som Skanska velger fjernvarme fra oss til fremtidens bydel, sier Geir Eidsvig, salgs- og utbyggingssjef i AE Varme

 

Avtalen går ut på at AE Varme skal levere miljøvennlig fjernvarme til oppvarming og varmt tappevann, samt samarbeide om å finne enkle, rimelige og gode tekniske energiløsninger i byggene.

 

- Sirkulærøkonomi gjennom gjenbruk av lokal spillvarme som ellers ville gått tapt, er et viktig element i utvikling av gode, urbane bymiljø for fremtiden, legger Eidsvig til.

 

Grønn og miljøvennlig
Fjernvarmen som leveres til Bjørndalen er 100% fossilfri og blir i hovedsak varmet opp av spillvarme fra avfallsforbrenningen på Langemyr, og spillvarme fra nikkelverket i Vesterveien. Dette er energi som ellers hadde vært ubrukt og gått til spille.

 

-  Fremtidens bydel har noen krav i forhold til energitilførsel. Bydelen skal kunne dokumentere 50 % mindre co2-utslipp enn det som regnes som normalen i markedet. Så det å ha en grønn og miljøvennlig energikilde er viktig for oss som utbygger, sier Ståle Stundal, eiendomsutvikler i Skanska Eiendom.

 

Bjørndalen ligger 2,5 km øst for Kristiansand sentrum. Det er planlagt med en blanding av bolig, næring og offentlige institusjoner, fordelt på totalt 60 000 kvadratmeter.

 

- Fjernvarmen som leveres til Bjørndalen er 100% fossilfri, lover Geir Eidsvig, Agder Energi Varme (t.h.). Her sammen med fra venstre Eivind Severinsen, Sørmegleren og Ståle Stundal fra Skanska.

 

Illustrasjonen under viser Fremtidens bydel:

 Illustrasjon: Skanska

 

Fakta om fjernvarme: