Usikker is på Skjerkevatn | Agder Energi

Advarer om usikker is på Skjerkevatn i Åseral kommune

Isforholdene på Skjerkevatn har endret seg siden vannet i det nye reguleringsmagasinet ble hevet i desember 2017. Isen er dårligere enn tidligere og det er åpent vann.

 

 

 

 

 

 

Forholdene vil endres fortløpende avhengig av vindretning, temperatur og tapping i Skjerka kraftverk.

 

All ferdsel på Skjerkevatn vinterstid frarådes.  

 

 

 

 

 

Sjekk kart og les  mer om generell ferdsel i nærheten av regulerte vann her.