Universum 2015 | Agder Energi

Klatrer hos økonomistudenter

Årets Universum-undersøkelse viser at økonomistudentene for alvor har fått øynene opp for Agder Energi. Blant dem klatrer konsernet hele 11 plasser på listen over hvilke selskaper studenter helst vil jobbe i.

Kristiansandstudentenes næringslivskonferanse Norge på Nytt er en arena hvor Agder Energi er tilstede.

Agder Energi scorer høyest av samtlige regionale energikonsern når selskapet Universum kartlegger selskapers attraktivitet som arbeidsgiver blant norske studenter.

- Det er stas at vi blir omtalt som en av overraskelsene i årets Universum-undersøkelse. Det er et markant hopp sammenlignet med i fjor og handler nok om at vi er blitt flinkere til å synliggjøre bredden i konsernet, spesielt i sosiale medier, sier direktør HR, Kirsti Jacob.

I tillegg vektlegger Jacob at konsernet har vært til stede på en rekke arrangementer rettet mot økonomistudenter.

En "klatrer"
Blant norske økonomistudenter har Agder Energi-konsernet økt sin attraktivitet som arbeidsplass ved å gå fra plass nummer 98 til plass nummer 85. Denne endringen er såpass bemerkelsesverdig at Agder Energi sorterte blant "klatrerne" da nettstedet E24 omtalte årets undersøkelse.

Ingeniørstudentene plasserer Agder Energi som landets 73. mest attraktive arbeidsplass, ned fra 67. plass i fjor.


Universum har  siden 1997 årlig kåret Norges mest attraktive arbeidsgivere og avdekket avgangsstudentenes preferanser og forventninger til arbeidslivet. Årets undersøkelse er besvart av 14.000 avgangsstudenter. 

- Årets plassering viser at vi utvikler oss i riktig retning blant økonomer. Mens tilbakegangen hos ingeniørene viser at vi må jobbe bevisst for å holde grepet på ingeniørstudentene, sier Kirsti Jacob.

Kommunikasjon nytter
Direktør for samfunnskontakt, Unni Farestveit mener årets plassering vise at det gjøres mye godt kommunikasjonsarbeid i konsernet.

- Vi forteller kanskje andre historier enn vi gjorde tidligere. At vi scorer signifikant bedre enn i fjor, tyder på at god ekstern kommunikasjon nytter, sier Farestveit.

Ambisjonen er at Agder Energi skal være et av de mest attraktive selskapene innen bransjen fornybar energi, samt oppleves som landsdelens mest attraktive arbeidsgiver.

- Det er et utfordrende og viktig målsetning da det er store og synlige aktører som kjemper i toppen ikke bare nasjonalt, men også i regionen, sier Kirsti Jacob.

 

 
Universums studentundersøkelse:

Hvert år gjennomfører Universum en spørreundersøkelse på      utdanningsinstutisjoner rundt om i Norge.

Undersøkelsen kårer Norges mest populære arbeidsgiver, eller de      studentene helst vil jobbe for.

Studentene er fordelt mellom økonomi, ingeniørstudier, IT, humanistiske fag og jus.

Undersøkelsen er nettbasert og har 14.000 respondenter.

Universum foretar lignende undersøkelser i en rekke land rundt om i verden.