Strømkunder kan tjene gode penger på fleksibelt forbruk - les mer om NorFlex og meld deg på her 

Unikt samarbeid om batteri-prosjekt

En mer bærekraftig produksjon og gjenvinning av batterier er målet for et prosjekt som kan bety et nytt industrieventyr i Agder.

BATMAN-prosjektet hadde oppstartsmøte onsdag 05. juni på Glencore i Kristiansand. Representanter for Glencore, Elkem, Hydro, Saint-Gobain, Agder Energi i tillegg til forskningspartnere fra NTNU, Universitetet i Agder, IFE (Institutt for energiteknikk), Transportøkonomisk institutt og Eyde-klyngen var til stede.
BATMAN-prosjektet hadde oppstartsmøte onsdag 05. juni på Glencore i Kristiansand. Representanter for Glencore, Elkem, Hydro, Saint-Gobain, Agder Energi i tillegg til forskningspartnere fra NTNU, Universitetet i Agder, IFE (Institutt for energiteknikk), Transportøkonomisk institutt og Eyde-klyngen var til stede.

-I vår region har vi god tilgang på fornybar energi, som er et stort fortrinn når stadig mer skal elektrifiseres. Der vil batteri utvilsomt spille en rolle, og dette prosjektet gir et godt grunnlag for å bygge videre og utforske mulighetene for batterier, sier Unni Farestveit, konserndirektør Samfunnskontakt i Agder Energi.

Det er Agder Energi, Glencore, Elkem, Hydro, Saint Gobain og Eyde-klyngen som har inngått samarbeid om dette prosjektet. 

Forskning og innovasjon i næringslivet er avgjørende for et helelektrisk samfunn, samtidig som vi legger grunnlaget for flere grønne arbeidsplasser.

Konkret skal prosjektet se på materialene som brukes i batteri-produksjon og hvilke muligheter som finnes for gjenbruk av de ulike delene i batteriene. Med et økende behov for forbedret ressursbruk vil en sentral del av prosjektet være å se på fremtidige forretningsmuligheter knyttet til hele batteriets kretsløp.

– Verden har store klimautfordringer som må løses raskt, og norske bedrifter kan være med på å finne disse løsningene. Forskning og innovasjon i næringslivet er avgjørende for et helelektrisk samfunn, samtidig som vi legger grunnlaget for flere grønne arbeidsplasser. Skal vi skape noe nytt er vi avhengig av kompetansedeling på tvers av bransjer, sier Farestveit.

Agder Energi bidrar med kompetanse inn i prosjektet.

Bærekraftig ressursbruk

Den store andelen elbiler gjør at Norge allerede er et foregangsland innen bærekraftig transport, og vi vil trolig være de første som opplever behovet for mottak og retur av elbilbatterier.

-Vi mener det er en stor mulighet om vi klarer å gjenvinne materialer fra batteriene. Ved å gjenvinne de etter hvert enorme mengdene batterier fra elbiler vil vi kunne bidra til mer bærekraftig ressursbruk, sier Farestveit, og får støtte fra Lars Petter Maltby, som leder Eyde-klyngens teknologisatsning.

- Norsk prosessindustri er allerede ledende leverandører av materialer til batterier, og behovet vil bare øke. Får vi ikke nok materialer, kan hele elektrifiseringen av transportsektoren stoppe opp. Derfor er det viktig å gjenvinne materialer så mye som mulig. Om få år vil det være et enormt marked for gjenvinning.

Nær 12 millioner i forskningsstøtte

Prosjektet har fått navnet "Batman" og mottok i 2019 støtte på 11,75 millioner kroner fra Forskningsrådet. I tillegg til industribedriftene er også NTNU, UIA, Institutt for Energiforskning og transportøkonomisk institutt med som forskningspartnere.

På Forskningsrådets nettside kan du lese mer om prosjektet.