Strømkunder kan tjene gode penger på fleksibelt forbruk - les mer om NorFlex og meld deg på her 

Unge ideer for fremtidens utfordringer

Et vannkraftanlegg på eget hustak? Eller et underjordisk tubesystem som erstatter bil og andre transportmidler? Det er viktig å lytte til unges idéer når fremtiden skal skapes.

Hannah Skuland t.v. Elisabeth Glesne, Leon Raudszus, Biak Lian Sang Nawl Tling og Anja Bjørnhom fra 9. trinn ved Øyslebør oppvektssenter i Marnardal.
Hannah Skuland t.v. Elisabeth Glesne, Leon Raudszus, Biak Lian Sang Nawl Tling og Anja Bjørnhom fra 9. trinn ved Øyslebør oppvektssenter i Marnardal.

I publikasjonen "Elektriske Agder mot 2030" ønsker vi å vise hvordan noen av våre samarbeidspartnere jobber, tenker og videreutvikler Agder som norges første fullelektriske region. Les rapporten her. Rapporten ble utgitt under Arendalsuka 2019.

– Vi tenker kanskje ulikt de voksne. Men vi tenker ganske bra, sier 14 år gamle Elisabeth Glesne fra Marnardal.Våren 2019 ble Elisabeth og 200 andre skoleungdommer i Agder invitert av Agder Energi til å jobbe med problemstillinger knyttet til teknologi, byutvikling, bærekraft og energi. Flere av løsningene ble presentert for deltakerne på Agder Energi-konferansen i mai 2019.

Uavhengig av tid og penger

Elisabeth Glesne fra 9. trinn ved Øyslebø oppvekstsenter i Marnardal var blant skoleelevene som presenterte prosjektet sitt for norsk kraftbransje under konferansen. Sammen med medelevene Hannah Skuland, Leon Raudszus, Biak Lian Sang Nawl Tling og Anja Bjørnhom har hun tenkt nytt rundt persontransport. Gruppen foreslo et underjordisk tubesystem som produserer strøm samtidig som det brukes til transport. Hver husholdning får sin egen tube som fremkomstmiddel og løsningen vil fjerne all transport på bakkeplan.

– Voksne er opptatt av å finne løsninger som er raske å utvikle og som ikke koster så mye. Vi ungdommer tenker gjerne ut prosjekter som ikke har noen begrensninger, verken i tid eller penger. Det viktigste er at det vi utvikler er klimavennlig, og da kan det godt koste litt, sier 14-åringen.

Verdi for fremtiden

Når Agder er fullelektrisk i 2030, er ungdommene blitt voksne. Det er de som skal leve gjennom fremtidens utfordringer. Derfor er deres nytenkning og skaperglede en viktig ressurs for fremtidens løsninger.

– Hvis vi skal løse fremtidens klimautfordringer trenger vi tankegangen som disse skoleelevene representerer. Vi som er ansvarlige for innovasjon i dag, må involvere ungdom som tenker uten fordommer og begrensninger. Vi må være åpne for å bruke deres kreativitet til å løse morgendagens utfordringer, sier konserndirektør Samfunnskontakt i Agder Energi, Unni Farestveit.

Elever fra seks skoler fordelt på fem kommuner i Agder (Froland, Marnardal, Kristiansand, Arendal og Lillesand) deltok i prosjektet. Til sammen ble det laget nærmere 50 bidrag hvor 29 forslag til blant annet fremtidige transportløsninger. Idéene ble presentert på en stor utstilling i forbindelse med Agder Energi konferansen.

Unni Farestveit er opptatt av at voksne må lytte mer til unge og involvere dem i utviklingen av nye, bærekraftige løsninger.

– De er våre Thunberg-versjoner. Prosjektet med Agder-elevene viser hvilke perspektiv og muligheter som åpner seg om vi tør å involvere dem i prosjekter. De representerer en grenseløs kreativitet som kan være forløsende når vi jobber med fremtidens energiløsninger, sier Farestveit.

Elektrifiseringspotensialet i Kristiansand: 

Våren 2019 kartla Thema Consulting Group elektrifiseringsgraden i Kristiansand. Det ble gjort ved å bruke en egenutviklet modell, som også kan brukes på andre kommuner og regioner.

Kartleggingen viser at Kristiansand har store muligheter for å bli Norges første fulelektriske region. 

Les hele rapporten her.