Spennende turområde | Agder Energi

Spennende turområde

Nye informasjonstavler på nedlagte Kringsjå kraftstasjon i Iveland forteller en spennende energihistorie.

Skiltet er sentralt plassert i det reetablert området ved Kringsjå, og det hadde ikke mer enn blitt satt opp før noen tok det i bruk.

Opprinnelsen til så vel Agder Energi som Statkraft er å finne i området rundt det nedlagte kraftverket på grensen mellom Iveland og Vennesla kommuner. Historien til kraftverket fra 1900 og livet til folkene som arbeidet og bodde der er nå godt dokumentert i en ny informasjonstavle.

Kulturarrangementer
Kringsjå ligger nær grensen mellom Iveland og Vennesla og kulturkrefter i begge kommuner har vist interesse for å ta det populære turområdet i bruk til arrangementer. I samarbeid med Agder Energi planlegger de to kommunene å "åpne" området til høsten. I mellomtiden er det fritt fram for turgjengere å benytte det flotte området som ble ferdigstilt etter en omfattende opprydning i november i fjor.

av Realf Ottesen
senior rådgiver kommunikasjon