Informasjon til leverandører om fusjonen 

Travelt på Evenstad

Agder Energi Vannkraft er godt i gang med å oppgradere dammen ved Evenstad kraftverk i Froland.

Norges vassdrags- og energidirektorat har gitt tillatelse til at vannmagasinet tappes ned mens arbeidene pågår.
Norges vassdrags- og energidirektorat har gitt tillatelse til at vannmagasinet tappes ned mens arbeidene pågår.

IMG_6821 kopi.jpg- Dette har vi planlagt i ett år, og det er godt å komme i gang, sier prosjektleder Tor Åmdal i Agder Energi Vannkraft.

Det er nå full aktivitet med den grundige oppgraderingsjobben som skal gjøres på dam Evenstad i sommer. Blant annet skal den forsterkes ved å støpe på ny betong, som forankres i fjellgrunnen og i selve dammen. Begge de to damlukene skal sandblåses og males, og gummipakningene skal byttes.

Kraftproduksjonen ved Evenstad kraftstasjon vil ikke øke som følge av oppgraderingene, men dammen blir betydelig forsterket slik at det fortsatt kan produseres ren, fornybar energi på Evenstad i mange år fremover.

Damlukene.jpg

Begge damlukene skal renoveres.

Ringvirkninger for leverandører

Regningen for oppgraderingene kommer på rundt 15 millioner kroner og gir gode ringvirkninger til de seks firmaene som er engasjert til å levere til prosjektet. Det er Songdalen Fjellsprengning, Agder Elinstallasjon, Fasseland Mekaniske Verksted, STS Stillas, Consto Anlegg og Skanska.

IMG_6830.jpg

Anleggsarbeid nedenfor dammen. 

Nedtappet vannmagasin

For å kunne utføre arbeidene måtte vannmagasinet tappes ned, og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i den forbindelse gitt tillatelse til å senke vannstanden ned til kote 47,5 i inntil 5 uker i perioden 21. mai – 24. juli. Vannstanden vil i denne perioden variere mellom kote 47,5 og 50,5, avhengig av tilsiget.

I resten av anleggsperioden vil vannstanden være som normalt, det vil si at høyeste regulerte vannstand (HRV) vil være på kote 57,5.  Fra Evenstad kraftverk og oppover elva vil en strekning på ca. 2,5 kilometer bli berørt av tiltaket.

- Vi vil gjøre perioden med nedtappet magasin så kort som mulig, og alle endringer i vannføringen og vannstanden vil skje gradvis for å unngå utfordringer for fisk i vassdraget, sier Åmdal.

Mer informasjon om Evenstad kraftstasjon finner du her. 

Se filmer fra Evenstad kraftstasjon: