Traineer 2015 | Agder Energi

Får verdifull erfaring

Rundt femti traineer har arbeidet i Agder Energi i regi av programmet Trainee Sør. Det neste halvåret skal ytterligere fire kandidater jobbe i konsernet.

Første september startet fire nye traineer i konsernet. Fra venstre: Cathrine Karlson i Samfunnskontakt AE Mor, Hanne Wigemyr i HR AE Mor, Steinar Omnes i Grønn Kontakt, Jon Kalager i AE Nett avd Storkunde.

Trainee Sør er et samarbeidsprosjekt mellom 35 agdervirksomheter med sikte på å sikre fremtidig kompetanse til Sørlandet. Høyt utdannede kandidater får mulighet til å skaffe seg praksis gjennom seks måneders arbeid i ulike private og offentlige virksomheter.

Starthjelp
Agder Energi var med på å dra det hele i gang i 2004, og har tatt i mot rundt halvparten av de rundt hundre kandidatene som har deltatt i programmet. Første september startet fire nye traineer i konsernet.  

Nyttig
Energisk møtte de fire representantene i forrige traineegruppe til en prat før sommeren. De hadde dette å si om nytten av programmet:

- Det gir en kickstart på karrieren og er nyttig arbeidserfaring. Vi får ansvar og blir ofte tatt med i prosesser der vi nok vanligvis ville trengt litt ansiennitet for å slippe til. Dermed får vi en litt annen erfaring enn de som blir ansatt i en vanlig begynnerstilling. Det er også interessant å komme rundt på ulike avdelinger, slik at vi får en breddeforståelse.

Inspirerende
Nytten er for øvrig gjensidig i og med at arbeidsgiver får nye impulser fra nyutdannede.

- Forhåpentlig ser vi ting med friske øyne. Det er både gøy og inspirerende når vi får kommentarer som "oj, det hadde vi ikke tenkt på". Vi avlaster og løser oppgaver som arbeidsgiver ellers ikke har kapasitet eller kompetanse til, mente Ida Kristine Moe, Otera; Jonas Gürrich, IT i AE Mor, Stian Finsådal i AE Nett og Jørgen Soot Kristiansen i Grønn kontakt.

Ny kompetanse
Og arbeidsgiver, for anledningen representert ved Unni Farestveit, direktør samfunnskontakt, er enig i at traineene har mye å bidra med.  

- I samfunnskontakt har vi hatt stor nytte av traineer. Spesielt har de hjulpet oss innen arbeidet med samfunnsansvar og ytre miljø, samt med bærekraftrapporten. I en tid med ansettelsesstopp gir ordningen også mulighet til å få viktige bidrag fra unge og relativt nyutdannede. De bringer med seg ny kompetanse og et nytt syn på virksomheten. I tillegg er det en fin ordning hvor de får anledning til å bli kjent med selskapet og vi med dem, sier hun.

Ida Kristine Moe var trainee i Otera og inviterte (f.v.)
traineekollegene Jonas Gürrich, IT i AE AS; Jørgen Soot Kristiansen i Grønn
kontakt, og Stian Finsådal i AE Nett til å bli bedre kjent med hverdagen i
Otera. For tiden jobber Ida i Storform og er innleid til Otera. Jørgen er
forretningsutvikler i Grønn kontakt, Jonas er innleid i IT i AE, og Stian er
trainee hos Vest-Agder fylkeskommune.