Tømmerrenne | Agder Energi

Den gamle rørgata rives

Agder Energi holder på å rive den gamle rørgata til Skjerka kraftverk. 2000 meter med stål, men en total vekt på 2000 tonn skal fjernes og skipes til Mo i Rana for resirkulering.

Knut Ove Sagedal og Roger Thorsland (begge Agder Energi Vannkraft) har fokus på HMS når rørgata til Skjerka kraftverk rives.

- Dette er en krevende jobb, og fokuset på HMS er stort. Det jobbes over bakken i bratt terreng og store krefter frigjøres når rørene kappes, sier Tor Åmdal, senior prosjektleder i Vannkraft.
Rørgata som ble satt opp på begynnelsen av 30-tallet, strekker seg gjennom to kilometer terreng i Åseral i Vest-Agder.'
Stålet skal resirkuleres ved Celsa Steel Service. Rørene blir kappet opp i små biter på Andøya i Kristiansand, deretter skipes stålbitene videre til Mo i Rana. Her skal stålet smeltes om, og bli armeringsjern.
- Det er sannsynlig at noe av stålet blir å gjenfinne som armering i betongen rundt aggregat 2 på Skjerka 2, sier Tor.
Mye har skjedd og adskillige kubikkmeter vann har blitt fraktet gjennom rørgata i løpet av de mer enn 80 årene den har vært i bruk.
Langs rørgata går en trallebane, som ble brukt for å bygge anleggene på Skjerka. Den gamle skinnegangen og naglene til denne trallebanen er donert til Jernbaneverkets museumsordning, og vil trolig dukke opp igjen på Krøderbanen i Buskerud. Øvre deler av rørgata, samt ventilkammer inne i fjellet, blir bevart som et minne om det gamle anlegget.

Se TV-innslaget fra NRK Sørlandet her og les deres sak her.