tid for vedlikehold | Agder Energi

Ruster opp Evenstad kraftstasjon

Evenstad kraftstasjon oppgraderes for å sikre driftsstabilitet, unngå vanntap, og redusere vedlikeholdskostnader. Den skal også kunne styres fra Driftssentralen på Brokke.

Det blir mange tunge løft når kraftstasjonen skal oppgraderes.

Evenstad kraftstasjon i Froland kommune i Aust-Agder har vært i drift siden 1938. 

- Mange av komponentene har nådd teknisk levealder. Det betyr at denne
rehabiliteringen er helt nødvendig for at kraftverket skal være driftssikkert. Dette omfatter en komplett utskifting av kontrollanlegget, ny stator og polrevisjon, komplett turbinrehabilitering og delvis utskiftning av inntakslukene, sier prosjektleder Inge Lines i Agder Energi Vannkraft.

Prosjektet har en total kostnadsramme på ca. 85 millioner kroner. Selv om kraftverket er fra 1938, kan mange av komponentene beholdes. Blant annet er nesten alle turbinkomponentene, inklusive lokk, ledeskovler og løpehjul originale og vil bli rehabilitert og brukt videre.

Mekanikere i gang med å demontere bremsene på rotoren

 

Løftet 28 tonn
Det er store, tunge komponenter som løftes ut av kraftstasjonen. Noen komponenter skal skrotes og andre sendes til verksted. Demonteringen har pågått siden midten av mai. I denne perioden har et tyvetalls personer vært i sving for å demontere og gjøre alt klart. Nylig ble rotoren på generator 1 på 28 tonn løftet ut av stator for vedlikehold.

- Rotoren blir nå plassert på gulvet før alle poler demonteres og sendes til
verksted for omisolering. Selve akselen og rotoren blir beholdt uforandret og
skal kun rengjøres og overflatebehandles for polene settes på plass igjen og rotor er klar for videre drift, sier Lines.

Arbeidet startet i mai i år og skal pågå frem til våren 2018.

 

 Heisekrana er klar for de store løftene.

 

Faktaboks:
Evenstad kraftstasjon består av fire aggregater, som har en samlet effekt på 119 GWh og forsyner cirka 5 950 husstander med strøm i året.