Den siste damvokter | Agder Energi

Den siste damvokter

At Trygve Jokelid (62) skulle bli Agder Energis siste damvokter er ingen tilfeldighet. Han "arvet" jobben etter sin far og rakk å være damvokter i nesten 40 år før automatikken nå tar helt over.

Trygve Jokelid trives godt i eget selskap, og det er bra for som damvokter i Agder Energi har han ikke hatt flust med kolleger å være sammen med.

- Det har vært fine år. Fleksibel arbeidstid med mindre noe var steingalt fatt. Praktisk har det også vært. Jeg bor midt mellom de tre vannene jeg har styrt med, sier Trygve Jokelid, damvokter Agder Energi.

 

Hvor?

Høvringsvannet og Vikestølvannet på Gautestad nord for Evje har vært gjenstand  for Trygves erfaring og kunnskap disse årene. Disse vannene danner nedslagsfeltet for kraftstasjonen som bygges på Lislevatn i disse dager. Det startet med at faren ble engasjert i 1962 og fortsatte da Trygve overtok dette ansettelsesforholdet i 1974.

 

- Jobben som damvokter bestod av flere oppgaver. Først og fremst å regulere lukene slik at vannstanden ble som ønsket. Vanligvis  betød det å sveive lukene med håndkraft til ønsket posisjon. Vannstanden måtte måles manuelt og resultatet rapporteres inn. Gradvis har oppgavene blitt automatisert. Først selve avlesningen og deretter styringen av lukene, som for "mine" vann nå fjernstyres fra Brokke kraftstasjon, forteller Trygve.

 

Ikke bare damvokter....

Trygve har hatt jobben som damvokter ved siden av å være bonde, og de siste årene har han levd av å bygge hytter og drive skianlegget på Høgås. De siste to årene har damvokterjobben også bestått i å kontrollere dataene som har blitt automatisk avlest. At han har jobbet i prosjektet som har planlagt automatiseringen har på mange måter vært å jobbe med å gjøre seg selv overflødig.

 

- Selv om det fra nå av ikke er noen damvokter her, betyr ikke det at anlegget passer seg selv. Spesielt om vinteren er det mange oppdrag. Reguleringene og avlesningene skjer ved hjelp av solcellestrøm, og er det lite sol blir det ingen avlesninger. Da må det et menneske til, og heretter må noen ta den 5-6 mil lange turen fra Rygene kraftstasjon når det er påkrevd, sier Trygve.

 

Tilgjengelig 24/7

Trygve trekker også frem de strenge kravene det er i forhold til minstevannføring i regulerte vassdrag. En viktig del av damvokterjobben har vært en fysisk kontroll av målestavene som brukes i denne forbindelse. Dette gjøres månedlig og kan ikke erstattes av en datamaskin.

 

At det har vært praktisk å ha en damvokter på stedet er helt klart, og det er ikke få ganger det er kommet telefon fra Brokke om data som ikke har kommet som planlagt. Få vet at damvokteren har vært tilgjengelig 24/7.

 

- Snøscooteren har vært god å ha de senere årene. Lange skiturer er ikke lenger nødvendig for å komme frem på vinterføre når nedsnødde luker må graves frem, forteller Trygve.

 

Aktiv ex-damvokter

Sønnen har overtatt gårdsdriften men jobben som damvokter går neppe i arv en gang til.

 

- Det er nye tider nå. Jeg skjønner det. Jeg har hatt det bra i Agder Energi og har hatt en grei arbeidsplan. Muligens kan jeg få bedre tid til å drive med slektsforskning nå. Det er fascinerende å stadig finne nye navn, sier Trygve.