Tar i bruk ny betong | Agder Energi

Tar i bruk ny betong

Agder Energi bygger kraftverk på Iveland, og tar i bruk en ny type betong for å sikre best mulig kvalitet når sugerøret støpes på plass.

Innstøpning av sugerør – Betongen pumpes fra lasterampe i generatoretasjen og ned til sugerøret. Foto: Lars Gunnar Jansen

-  Denne typen betong har vært brukt i Nederland i nærmere hundre år, og begynner å bli etablert på det norske markedet. Erfaringer fra bruk i infrastruktur og marine konstruksjoner viser at betongen har bedre bestandighetsegenskaper enn tradisjonell betong, sier Lars Gunnar Jansen. Han er prosjektingeniør i Agder Energi Vannkraft og har ansvar for å sikre kvaliteten på byggearbeidene på Iveland 2.


- Mitt fokus er å sikre kvaliteten i produksjonsprosessen og på det ferdige resultatet, sier Lars Gunnar engasjert.


Lavere varme som mål

Sugerøret  ligger i bunnen av kraftstasjonen under turbinen, og er en del av utløpet fra kraftstasjonen. Over sugerøret ligger spiraltrommen som leder vannet mot løpehjulet og skaper rotasjonen som til slutt gir elektrisk kraft. I vår og sommer har leverandøren montert og sveiset sammen sugerøret. Da dette var ferdig, startet byggentreprenøren på sine arbeider for å gjøre sugerøret klart for innstøping i betong.

 - Det er en rekke tekniske krav i kontrakten som skal oppfylles. Deriblant et krav om maksimal temperatur ved støp av betongen. Når vann og sement i betong reagerer kjemisk, dannes det varme. Når betongen blir varm, utvider den seg, og når den deretter blir kald igjen, trekker den seg sammen. Store temperaturdifferanser vil medføre større volumendringer og større risiko for at betongen sprekker – det må vi unngå, sier Lars Gunnar, og fortsetter:

 - Basert på erfaringer fra andre støper på anlegget, så vi at det ville være umulig å overholde krav til makstemperatur på sugerørsstøpen uten spesielle tiltak. Entreprenøren foreslo derfor å benytte en sement av typen CEM III/B.

Grønnere betong

Det unike med denne sementen, er at den er tilsatt granulert råjernsslagg. Råjernsslagg er et avfallsprodukt fra jernproduksjon. Faktisk er hele 75% av det tradisjonelle virkestoffet i sementen erstattet med råjernsslagg.

- Det betyr at betongen utvikler mindre varme i herdeprosessen, sammenlignet med tradisjonell betong. Betongens lave temperaturutvikling og bestandighetsegenskaper gjør den svært egnet til denne støpen. Samtidig blir man kvitt et avfallsstoff fra annen industri, sier han.

 Til innstøpningen av sugerøret gikk det med 496 m3 betong. Hver kubikkmeter med betong inneholder 369 kg sement. Betongen med råjernsslagg har et lavere CO2-avtrykk enn betongen som brukes  i andre konstruksjoner på anlegget.

- Med denne ene støpen ble miljøet spart for anslagsvis 50 tonn CO2, sier Lars Gunnar. 

 

I utbyggingen av Iveland 2 har prosjektteamet tatt i bruk en ny type betong som ikke har vært brukt i Agder Energi tidligere.

Entreprenøren monterer bolter for trommefundamentene.

Sugerøret er ferdig innstøpt og entreprenøren har
startet på trommefundamentene og lensekummen.