Hør siste episode i vår podkastserie, der vi spør om hvor mye ny fornybar energipolitikk vi får med den nye regjeringen? 

Tar grep om store klimaskift

Ledende næringslivsaktører, med mer enn 40 konsernsjefer og rektorer i spissen, har sammen definert ti store systemskift som norsk næringsliv må gjennom for å bygge konkurransekraft, omstille Norge og sikre at vi når klimamålene.

Illustrasjonsbilde: Shutterstock
Illustrasjonsbilde: Shutterstock

Arbeidet er oppsummert i ti Skiftnotat innen temaene finans, energi, transport, sirkulær økonomi, grønn digitalisering, bygg og eiendom, mat og landbruk, klimatilpasning, byutvikling og kompetanse.

Bjørn Kjærand Haugland web.jpg- Med disse Skiftnotatene demonstrerer vi at næringslivet både ønsker og evner å ta konkrete og avgjørende grep for å sikre norsk konkurransekraft, sier Bjørn Kjærand Haugland, administrerende direktør i Skift.

Ved å sette agenda, møtes jevnlig og inspirere hverandre til handling, er medlemmene i Skift en utålmodig katalysator for det grønne skifte. Notatene er derfor utformet som konkrete handlingsplaner der virksomhetene definerer felles mål, forpliktelser og samarbeidsprosjekter.

Som eksempel har alle medlemmer i Skift forpliktet seg til å heve standarden for klimarapportering fra og med regnskapsåret 2021. Medlemmene har også gått sammen om konkrete pilotprosjekter som å innføre holdbarhetsdato i strekkoden for å redusere matsvinn og utvikle digital teknologi for å redusere energibruk i bygg.

Kompetanse er nøkkelen til omstilling

Kunnskap- og kompetansemangel trekkes frem som en sentral barriere i alle de store klimaskiftene topplederne i Skift har jobbet med. Overgangen til ny teknologi, fossilfri energi og en sirkulær økonomi byr på utfordringer og muligheter for alle sektorer.

- Norge har en fantastisk kompetent arbeidsstyrke som står klar til å gyve løs på nye utfordringer. Men for å lykkes med en rettferdig omstilling, er det avgjørende at alle parter i arbeidslivet setter kompetanse høyere på agendaen, sier Trond Markussen, president i NITO.

Markussen har ledet arbeidet med å adressere tematikken i et eget Skiftnotat om kompetanse. Notatet peker på verdien av Skift som et «treningsstudio» for aktører som ønsker å styrke sin klima- og bærekraftskompetanse gjennom samarbeid på tvers av bransjer.

Inviterer til et nasjonalt kompetanseløft:

Som et direkte resultat av arbeidet med klimaskiftene inviterer Skift nå et bredere norsk næringsliv til å ta del i samarbeidet. Gjennom fire engasjementsplattformer inviterer vi virksomheter til å lære fra hverandre og bygge kompetanse sammen:

Grønnvaskingsplakaten: for alle som arbeider med kommunikasjon og forretningsutvikling.

Prinsipper for grønt innkjøpsvett: for alle som hver dag arbeider med innkjøp og anskaffelser i private og offentlige virksomheter.

Prinsipper for et mer sirkulært næringsliv: sirkulære forretningsmodeller treffer de fleste funksjoner i alle bedrifter og offentlige virksomheter.

Prinsipper for bærekraft i økonomifunskjonen: når bærekraft går fra «powerpoint til excel» trenger vi et kompetanseløft i økonomifunksjonen.

Les mer om hvordan virksomhetene kan ta del i engasjementsplattformene og finn Skiftnotatene i sin helhet på Skift sin hjemmeside.

Mer informasjon:

Agder Energi er med i næringslivsnettverket Skift, som er en pådriver for klimaomstilling av norsk økonomi. Les mer om dette:

Grønt innkjøpsvett skal øke konkurransekraften

Grønt innspill fra Syvertsen til Solberg

Få opp tempoet i det grønne skiftet

Støtte Grønnvaskingsplakaten

Våre samarbeidspartnere