summer internship | Agder Energi

Skal finne muligheter i fremtidens kraftsystem

Fire utvalgte studenter er klare for å se på hvordan energibransjen blir påvirket av det grønne skiftet, og hvilke muligheter og utfordringene disse endringene skaper.

I løpet av den seks uker lange perioden skal studentene få mulighet til å jobbe med svært sentrale problemstillinger for kraftbransjen. Fra venstre: Haakon Tiller Vangsnes (Bergen), Thea Ulrikke Øverli (Trondheim), Bohan Zang (Trondheim), Svein Jørgen Sønning (Kristiansand)

− Responsen var jo overveldende, men nå er fire motiverte studenter klar for noe spennende sommeruker her i Agder Energi. sier Erik Åbyholm, rådgiver HR i Agder Energi.

Det var stor interesse i studentmiljøene for Summer Internship. Da søknadsfristen utløp 15.04.19 hadde Agder Energi mottatt over 120 søknader.

Mange gode søkere
Erik forteller at det var svært mange gode søkere, og at disse representerte et stort mangfold både når det gjelder bakgrunn og utdannelse.

− Mange søkere hadde naturlig nok utdanning innen fornybar energi, men det var også søker med utdannelse innenfor IT, kybernetikk, nanoteknologi, samfunnsøkonomi, forretningsutvikling og innovasjon. De aller fleste hadde utdannelse på masternivå, og mange har også internasjonal erfaring, forteller Åbyholm.

 

Her er de fire som kom gjennom nåløyet:


Haak
on Tiller Vangsnes (26)

Født og oppvokst i Bergen. Har fullførte mastergrad i Industriell Økonomi og Teknologiledelse ved Universitet i Agder, og har også fullført en bachelorgrad i fornybar energi derfra. I tillegg har an en rekke nettstudier innen analyse, entreprenørskap og informatikk og informasjonsbehandling.

 

  

 

 

Thea Ulrikke Øverli (23)

Fra Trondheim. Ferdig på NTNU med et 2-årig internasjonalt masterprogram, «Electric Power Engineering». Har tidligere bachelorgrad i elkraftteknikk fra NTNU. Hovedtema gjennom hele studiet har vært forbrukerfleksibilitet som en ressurs i fremtidens kraftsystem.

 

  

 

 

 

 

Bohan Zhang (23)

Født i Kina, men bodd i Norge siden 2009. Holder på med masterprogram i kybernetikk og robotikk ved NTNU i Trondheim, med hovedprofil styring av smarte nett og fornybar energi". Var utvekslingsstudent til University of California, San Diego i skoleåret 2017 – 2018 og skrev blant annet om anvendelse av energilagringssystemer i Microgrid.

 

 

 

Svein Jørgen Sønning (26)

Fra Kristiansand. Bachelor i økonomi og administrasjon fra Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen, og Mastergrad i International Business fra Copenhagen Business School (CBS). Har også jobbet et halvt år ved den norske ambassaden i Malawi.

 

 

 

 

Ny kompetanse og nye tanker

Under Summer Internship vil studentene få mulighet til å jobbe med svært sentrale problemstillinger for kraftbransjen. For Agder Energi er det viktig å koble ny kompetanse og nye tanker med egen erfaring for å utvikle innovative løsninger.

− Det blir spennende fase vi nå går inn i. Erfaringene fra andre bransjer med å tenke på denne måten er svært gode, og for Agder Energi kan det ligge potensielt store gevinster knyttet til innovasjon og utvikling i et slikt prosjekt. Vi trenger å bli utfordret på eksisterende arbeidsmåter, og få bidrag som skaper nysgjerrighet og åpenhet for impulser, sier Erik Åbyholm.

Studentene skal jobbe sammen i 6 uker og det blir utrolig spennende å se hva de tenker om våre muligheter og utfordringer fremover.