Sugerørskappe Evenstad | Agder Energi

Utnyttes bedre

Et vellykket pilotprosjekt resulterte i at ytterligere to sugerørskapper ble installert i Arendalsvassdragets eldste kraftstasjon denne uken. Vannmassene utnyttes bedre og gir energi til ytterligere 150 eneboliger.

I ett år har én sugerørskappe vært utprøvd på et aggregat på Evenstad kraftverk i Froland kommune. Da dette ble en suksess, ble det besluttet å montere to sugerørskapper til.

I forbindelse med utvidelse av kraftstasjonen Evenstad i Nidelva i Froland kommune i Aust Agder i 1984 ble elven kanalisert nedenfor kraftstasjonen. Det økte fallhøyden fra 16 til 17 meter, men førte også til at det ble en meter luft over vannspeilet inne i de tre gamle aggregatene.  

- Konsekvensen var at vi ikke fikk utnyttet vannmassene som gikk gjennom aggregatene fullt ut! Gjennom et pilotprosjekt som gikk over et år fikk vi testet ut sugerørskappen og dens funksjon. Formålet var å se om vi kunne utnytte hele fallhøyden og beholde den gamle vannveien, slik som teorien tilsa, sier Sverre Eikeland, prosjektleder og maskiningeniør i Agder Energi.

Han har, sammen med sitt prosjektteam, tegnet og konstruert den innovative løsningen, som ikke har vært utprøvd i Norge før.

150 eneboliger
- Det er moro at installasjonen viser seg å fungere slik som beregnet. Det er spennende å få prøvd ut sin teoretiske kunnskap ut i praksis og siden løsningen virker har vi installert kappen på de to andre gamle aggregatene slik at de er klare til gjøre tjeneste for oss i mange år etter den kommende aggregatrevisjonen på Evenstad, forteller Sverre.

 Sugerørskappene lager et tett sugerør ved å stenge luften ute, slik at hele fallhøyden blir utnyttet og det blir riktige strømningsforhold i vannmassene. Installasjonene gjør at de gamle aggregatene på Evenstad gir  seks prosent mer energi. Det utgjør rundt tre GWh som tilsvarer rundt 150 eneboliger.
I tillegg gir løsningen en lavere risiko i en større rehabilitering.