Studenter Rygene | Agder Energi

Populær omvisning på Rygene

15 fornybarstudenter fra Universitetet i Agder besøkte nylig Rygene kraftstasjon og fikk se hvordan det er å være ansatt i Agder Energi.

Studentene viste stort engasjement under omvisningen på Rygene kraftstasjon.

- Da vi åpnet for påmelding til ekskursjonen tok det bare ti minutter før det var fullt, det var mange flere som ønsket å være med. Det er viktig for oss studenter å knytte kontakter med næringslivet og fremtidige, potensielle arbeidsgivere, sier student Christel Ellingsen, bedriftsansvarlig i Linjeforeningen for fornybar energi (LiFE).

 

Linjeforeningen arrangerer bedriftspresentasjoner og ekskursjoner flere ganger i året. Det var studentene som selv tok initiativ til besøket på Rygene, som ble arrangert av HR-rådgiver Kirsti Lie i Agder Energi.

Studentene ble tatt med ned 18 etasjer under bakken til kraftstasjonens produksjonssenter med generator og turbiner, og de ble vist hvordan lukene opereres ved demningen.

 

Det var en svært engasjert studentgruppe som stilte mange spørsmål til omviserne og energioperatørene Geir Kleven og Vidar Ljøstad i Agder Energi Vannkraft. Geir og Vidar synes begge det var positivt at studentgruppen besto av flere jenter enn gutter.

 

– Det er en positiv utvikling for bransjen, sa de.

 

En ingeniørs hverdag

Studentene besøkte også Agder Energis kontor på Stoa. Her møtte flere Agder Energi-ansatte studentene og fortale om hvordan det er å være ansatt i konsernet.

 

- Jeg var heldig og fikk jobb i Agder Energi Nett med en gang etter studiene, sier Ruben Hodnebrug, som er avdelingsingeniør i Nettsentralen.

 

Ruben har selv studert ved UiA, og kjenner seg godt igjen i studentenes bekymringer når det kommer til å skaffe seg en jobb etter endt studieløp.

 

Fornybart viktig i fremtiden

Jan Ingvald Birkeli er nettingeniør i Nettservice-avdelingen, og har hatt arbeidssted på Stoa siden august. Han fortalte om sine arbeidsoppgaver, som blant annet er nytilknytninger av nett og arbeid i eksisterende nett. Både Jan Ingvald og Ruben berømmer arbeidsgiveren for å ha tatt godt i mot dem og raskt gitt dem spennende arbeidsoppgaver. De mener begge at kunnskapen studentene får fra universitetet vil bli viktig i fremtiden.

 

- For å kunne unngå flaskehalser i fornybarmiljøet trenger vi gode løsninger som fungerer, sa Ruben og Jan Ingvald til studentene.