Strømmens dag | Agder Energi

Klarer seg bra uten strøm

Sørlendingene er et hakk mer robuste enn befolkningen forøvrig dersom strømmen forsvinner.

To av tre nordmenn mener de klarer seg bra dersom strømmen forsvant i 24 timer. Det viser en undersøkelse Opinion har gjort for Energi Norge i forbindelse med Strømmens dag lørdag 23. januar.

– Resultatene er oppsiktsvekkende høye, med tanke på at undersøkelsen er gjennomført i en periode med streng kulde over hele landet, sier Thorbjørn Laundal, markeds- og kommunikasjonsdirektør i LOS.

Han registrerer at strømforbruket på Sørlandet er rekordhøyt som følge av kuldeperioden den siste uken.

Robuste sørlendinger
Det er små variasjoner, men befolkningen på Sørlandet og i Telemark ser ut til å være et hakk mere robuste enn befolkningen for øvrig. Det er i Oslo befolkningen er mest bekymret dersom strømmen går. Befolkningen i aldersgruppen 40 – 49 år mener de vil klare seg best hvis strømmen forsvinner.

Savn ved strømbrudd
Det er strøm til varmtvannstanken og komfyren som vil være det største savnet dersom strømmen går.

- De fleste av oss, hele 84 prosent, uttrykker en avhengighet av elektrisk lys. Jo eldre vi blir, jo sterkere er også avhengigheten av elektrisk lys. Undersøkelsen viser at svært få kjenner på en følelse av redsel dersom strømmen går, sier Laundal.

Oluf Ulseth, administrerende direktør i Energi Norge, sier i en pressemelding at forsyningssikkerheten på strøm i Norge er på 99,9 prosent.

- Så strømmen forsvinner svært sjeldent i Norge. Likevel er det på Strømmens dag viktig å reflektere over hvor avhengige vi er av strøm og hvor viktig det er med høy forsyningssikkerhet, sier han.