Strømkunder kan tjene gode penger på fleksibelt forbruk - les mer om NorFlex og meld deg på her 

Store muligheter for en offensiv bransje

Agder Energi-konferansen 2019 var nok et tydelig eksempel på at energibransjen er full av muligheter for offensive selskaper som ser løsninger på neste generasjons utfordringer.

På en dag som i større grad var preget av kraftbransjen og dens utfordringer og muligheter åpnet Agder Energis Rune Hogga med et foredrag om hvordan Agder Energi ser for seg fremtidens kraftselskaper. 

– Utviklingen skjer i et forrykende tempo, drevet av teknologiske sprang som påvirker hele verdikjeden – produksjon, distribusjon og forbruk. Energiselskap som vil lykkes, må forstå utviklingen, omfavne allianser med teknologisk ledende miljøer og fusjonere energikunnskap med avansert teknologikunnskap, sa Hogga. 

Han pekte blant annet på at stadig flere prosesser i samfunnet elektrifiseres, og at kraftselskapene har en stor oppgave knyttet til innovasjon fremover for å møte de utfordringene bransjen står overfor.

– Vi vil knytte tettere bånd med ledende teknologimiljøer nasjonalt og internasjonalt, og utnytte vår vertikale integrasjon offensivt, fortsatte Hogga.

Innovasjon med tempo

Acciona er blant de internasjonalt ledende selskapene som var invitert til årets konferanse. Selskapets innovasjonsdirektør Belén Linares beskrev hvordan den spanske energi-kjempen har tenkt smått når det jobber med innovasjon. 

– Vi spurte oss: Hvordan skal vi klare å skape innovasjon i et stort selskap, når vi vet at det som kreves er at det må skje raskt og at vi må løpe fort? Valget ble å forandre hvordan vi tenker om innovasjon, åpne opp prosessene og bygge små team som raskt kan etablere om en idé eller mulighet er noe vi bør jobbe videre med, sa Linares. 

Ett av prosjektene selskapet har videreført forbi pilotfasen er et blockhain-basert system hvor kunder i sanntid kan spore hvilke anlegg som genererer strømmen de forbruker. 

– Målet er å utnytte vårt konkurransefortrinn knyttet til at all vår produksjon er fornybar, og gjennom Greenchain-prosjektet gjør vi det veldig tydelig overfor kundene våre, sa Linares. 

– Vi må også klare å utnytte den kompetansen og de fordelene vi har i vår bransje til å konkurrere på nye områder, sa Eirik Folkvord Tandberg i Fortum.

Kraften i kraftbransjen

For der mange kraftselskaper utfordres av hvordan de skal drive nyskaping innen kjernevirksomheten, ser Tandberg og Fortum etter muligheter på andre områder hvor kraftbransjen har spesielle forutsetninger for å lykkes. 

– Ta for eksempel biomasse. Der har utfordringen tidligere vært knapphet på energi. Det kommer til å endres, og når kraft blir billig blir det mye av det. Da blir biomasse begrensningen, og vi som kraftselskap kan forsøke å finne løsninger på den utfordringen, sa Tandberg, som beskrev hvordan Fortum forsøker å ta i bruk biomassekilder i India som ellers bare brennes, og konvertere det til biodrivstoff. 

– Ta ballen og løp!

Agder Energi-konferansen ble avsluttet av Energi Norges Knut Kroepelien og NVEs Kjetil Lund, som begge oppfordret kraftbransjen til å bli tydeligere på sin samfunnsverdi: 

–  Skal vi fordype oss i indremedisin når verden rundt oss bare vil at vi skal ta ballen og løpe? spurte Kroepelien.

– Vi må vise at vi er en bransje som bidrar til samfunnet. Når man i valgkampen snakker om økte offentlige utgifter så kan vi synliggjøre hvilke verdier vi tilfører og hva vi er med på å skape. Skal vi lykkes med å tegne dette bildet må vi snakke om oss selv som en løsning snarere enn et problem, fortsatte Kroepelien. 

En del av samfunnet

– I kraftbransjen ser vi som regel på det vi jobber med som noe veldig teknisk, men vi kan ikke glemme at vi er en del av samfunnet. De beste løsningene er ikke nødvendigvis de som ser best ut på skrivebordet, det må også funke politisk, oppfordret den nye NVE-direktøren Kjetil Lund. 

– Vi kommer til å være i permanent endring fremover.  Dette er ikke noe som kommer til å skje i et par år og så går vi tilbake til stabilitet, det er noe vi må bli vant til å leve med. I tider med mye usikkerhet der ingen vet hva morgendagens beste løsninger er, har jeg veldig tror på å åpne for piloter. Vi må finne raskt ut hva som ikke fungerer, og så gå videre. 

For som Agder Energi-konferansen 2019 med all tydelighet belyste: Kraftbransjen står overfor store muligheter når elektrifisering skyller over samfunnet som en flodbølge og neste generasjons samfunn skal bygges.