Bli med på Techpoint 2022 – teknologiskifte, bærekraftig verdiskaping og fremtidens arbeidsliv 

Status i fusjonssonderingene

Styrelederne i Glitre Energi og Agder Energi melder om god framdrift og konstruktiv dialog i fusjonssonderingene.

Styringsgruppemøte i Kristiansand: Det er god fremdrift i fusjonssonderingene og det jobbes konstruktivt på alle nivåer. Arbeidet ledes av en styringsgruppe som består av styrelederne, konsernsjefene og to representanter for de ansatte fra hvert konsern. (Foran fra venstre: Ann-Christin Andersen, styreleder Glitre Energi, Lars Erik Torjussen, styreleder Agder Energi, Steffen Syvertsen, konsernsjef i Agder Energi, Oddvar Emil Berli, konsernhovedstillitsvalgt i Agder Energi, Pål Skjæggestad, konsernsjef i Glitre Energi, Rune Bæver, tillitsvalgt i Glitre Energi, Roger Thorsland, tillitsvalgt i Agder Energi. Helt bak Jan Helmen, tillitsvalgt i Glitre Energi.
Styringsgruppemøte i Kristiansand: Det er god fremdrift i fusjonssonderingene og det jobbes konstruktivt på alle nivåer. Arbeidet ledes av en styringsgruppe som består av styrelederne, konsernsjefene og to representanter for de ansatte fra hvert konsern. (Foran fra venstre: Ann-Christin Andersen, styreleder Glitre Energi, Lars Erik Torjussen, styreleder Agder Energi, Steffen Syvertsen, konsernsjef i Agder Energi, Oddvar Emil Berli, konsernhovedstillitsvalgt i Agder Energi, Pål Skjæggestad, konsernsjef i Glitre Energi, Rune Bæver, tillitsvalgt i Glitre Energi, Roger Thorsland, tillitsvalgt i Agder Energi. Helt bak Jan Helmen, tillitsvalgt i Glitre Energi.

Det innledende arbeidet viser potensielt store synergier, flere nye forretningsmuligheter og nye arbeidsplasser i regionene ved en eventuell fusjon.

Det vil være eiermøter 10. november for Drammen kommune, 12. november for Vardar og 16. november for Agdereierne, og det vil da bli gitt en løypemelding på framdriften på fusjonsonderingene.

- Vi ser nå at en fusjon vil kunne frigjøre kapasitet og kompetanse til å utvikle nye fremtidsrettede og lønnsomme energiløsninger, og at dette kan bli en verdiskapende mulighet for eierne. Sammen vil selskapene få en størrelse, kompetanse og finansiell kapasitet som betyr at vi kan bli en drivkraft i det grønne skiftet og i den regionale utviklingen. Nye forretningsmuligheter vil kunne gi ytterligere vekst og kunne bidra til å skape flere arbeidsplasser enn hva selskapene vil kunne oppnå hver for seg, sier Lars Erik Torjussen, styreleder i Agder Energi.

Det legges til rette for trygghet og fleksibilitet for medarbeiderne i forbindelse med en mulig fusjon. Ingen skal sies opp eller måtte flytte mellom de to regionen som følge av fusjonen. Eventuell overtallighet skal løses gjennom reduserte tjenestekjøp og innleie, gjennom naturlig avgang og gjennom muligheter for nye arbeidsoppgaver innenfor et bredere og større konsern.

- Begge selskapene har god erfaring med å jobbe godt sammen på tvers av geografi, og at lokasjon ikke er til hinder for effektive arbeidsprosesser. Arbeidslivet endres gjennom digitalisering, og nye møteplasser begrenser behovet for reising og samlokalisering, sier Ann-Christin Andersen, styreleder i Glitre Energi.

Begge styrelederne er fornøyd med at det er god fremdrift i arbeidet med intensjonsavtale. Det jobbes konstruktivt på alle nivåer, men mye gjenstår før vi er i mål, understreker de to.
- Vi er opptatt av å finne gode, balanserte løsninger, sier Andersen og Torjussen.

Konserntillitsvalgt Oddvar Emil Berli i Agder Energi er positiv til sonderingene, og mener det er både riktig og viktig med de store endringene som skjer i bransjen.

-Vi tror en eventuell fusjon vil være med på å trygge arbeidsplasser, samtidig som det kan gi nye muligheter, sier han.

Les også saken "Sonderer muligheter for fusjon"