Informasjon til leverandører om fusjonen 

Status byggingen av Fennefoss kraftverk

Arbeidet med det nye kraftverket på Evje går etter planen. I forbindelse med arbeid i nedre del av avløpskanal og fangdam fremover, vil Otra i korte perioder bli noe gråfarget nedenfor Fennefoss.

Dette informeres det om i en annonse i avisen Setesdølen tirsdag 15. november. Evje og Hornnes kommune har også fått informasjon.

Annonsen i Setesdølen:

Fennefoss kraftverk annonse Setesdølen nov 2022.jpg