Statkraft blir eier av SAE Vind | Agder Energi

Statkraft blir eier av SAE Vind

Statkraft og Agder Energi har avtalt at Statkraft overtar alle andelene i vindkraftutviklingselskapet Statkraft Agder Energi Vind DA (SAE Vind).

Illustrasjon

Det er ti år siden at Statkraft og Agder Energi inngikk en avtale om felles satsing på landbasert vindkraft i Norge. Samarbeidet ble konkretisert gjennom opprettelsen av selskapet Statkraft Agder Energi Vind DA – forkortet til SAE Vind. Statkraft har eid 62 prosent av selskapet, og overtar nå de øvrige 38 prosentene fra Agder Energi.

Ingen konkrete prosjektplaner

Selskapet har to konsesjonsgitte prosjekter i sin portefølje. Disse representerer en betydelig verdi dersom forholdene ligger til rette for at de kan realiseres. De siste årene har imidlertid forholdene vært slik at det har vært bedre for eierne å avvente markedsutviklingen enn å bygge eller selge prosjektene. Det er foreløpig ingen konkrete planer om hvordan disse prosjektene skal videreføres av Statkraft.

SAE Vind-prosjekter videreføres av Fosen Vind

Fire av prosjektene som SAE Vind utviklet i Sør-Trøndelag er under bygging av Fosen Vind DA og utgjør størsteparten av det som er Europas største vindkraftprosjekt. Fosen Vind overtok konsesjoner og alle prosjektrettigheter for vindparkene Storheia, Kvenndalsfjellet, Geitfjellet og Hitra 2 i 2016. Alle vindparkene vil være i drift innen utløpet av 2020.