Spør oss! | Agder Energi

Spør oss hva vi lager strøm av

Det sier konsernsjef Tom Nysted i kampanjefilmen som lanseres i dag. Den er resultatet av et samarbeidsprosjekt mellom 20 ledende norske bedrifter som alle vil bidra til gode klimaløsninger på veien til lavutslippssamfunnet.

Illustrasjon

-          Gjennom vår vannkraftproduksjon gir Agder Energi et viktig bidrag til lavutslippssamfunnet og det grønne skiftet. Vårt mål er å drive virksomheten vår på en bærekraftig og etisk ansvarlig måte samtidig som vi skaper verdier for våre eiere, sier Unni Farestveit, direktør Samfunnskontakt.
 
De 20 bedriftene etablerte tidligere i år Norge 203040-koalisjonen, som er et langsiktig initiativ med mål om å peke på forretningsmuligheter og bidra til klimaløsninger på veien til lavutslippssamfunnet. Initiativet er en pådriver for at Norge skal nå målet om 40 % utslippskutt innen 2030. Hvert enkelt
selskaps administrerende direktører/konsernsjefer er representert i prosjektet.
 
-          Gjennom Norge 203040-samarbeidet kan vi i næringslivet lære av hverandre, sier Unni.