Bli med på Techpoint 2022 – teknologiskifte, bærekraftig verdiskaping og fremtidens arbeidsliv 

Sol og vind på nytt damanlegg

Fire solcellepaneler og to små vindturbiner sørger for nok strøm til å fjernstyre luka i det nye damanlegget i Sandvatn i Fedavassdraget.

− Krav fra Norges vassdrags- og energidirektorat har resultert i at vi har bygget en helt ny dam nedstrøms den gamle ved Sandvatn i Flekkefjord kommune. Ny dam har også ført til nytenkning rundt strøm til anlegget. Dammen ligger to kilometer fra nærmeste strømnett, så vi er avhengig av alternativ energi, forteller Magne Skog i Agder Energi Vannkraft.

Han har vært prosjektleder for bygging av den nye dammen, og også en viktig pådriver for å tenke nytt om fornybare energikilder til bruk i fjernstyringen av anlegget.

Miljøvennlig og enklere 

Miljø og bærekraft var viktig da den nye fjernstyringen skulle på plass. 

− De fire solcellepanelene og de to små vindturbinene utgjør sammen med 10 batterier et 24V strømsystem for å kjøre både hydraulikkanlegget til tappeluka og belysning på dammen. I tillegg leverer det strøm til et 12V systemet som drifter vannstandsmålingen ved dammen. Systemet er dimensjonert for å kunne klare seg året rundt med sol og vind, og er levert av Scanmatic, forteller Magne Skog.

− I tillegg til at dette er et mer miljøvennlig anlegg enn alternativet så er det også enklere både å drifte og vedlikeholde det. Det kan i tillegg fjernstyres direkte fra driftssentralen på Brokke. Den mer tradisjonelle løsningen hadde vært et aggregat som krever jevnlig transport og tilførsel av drivstoff, avslutter Magne Skog, som er glad for Agder Energi Vannkrafts nye bidrag til en bærekraftig tenkning.