Snømåling | Agder Energi

Måler snøen som falt

Kunnskap om snøforholdene i de ulike tilsigsområdene er viktig for planlegging av kraftproduksjonen. Derfor måles og veies snøen flere ganger i løpet av vinteren.

Riktig redskap. Knut Sondre Homme (t.v) og Torleiv Bjørgum med spade, målestav og målerør.

- Fjellområdene er viktigst, men vi kartlegger snøforholdene også flere steder i lavlandet, forteller Hilleborg Sorteberg i AE Kraftforvaltning. Hun er hydrolog og fagansvarlig for konsernets snømålinger.

Hvert år gjennomføres tre snømålinger i perioden januar til april i alle tre vassdrag der Agder Energi er operatør. Som regel er det sju team i sving samtidig, og i løpet av noen dager dekker de rundt 50 målepunkter.

Dybde og egenvekt
- Vi måler snødybden og egenvekten av snøen. Verdiene går inn i modeller for det enkelte vassdraget og gir et bilde av den totale snømengden. For å komme fram til hvor mye vann som kan forventes tilgjengelig for kraftproduksjon, må vi imidlertid ta hensyn til blant annet nedbør og temperatur fram til snøsmeltingen. Sol og vind kan for eksempel føre til at snøen fordamper og forsvinner i lufta, sier Hilleborg.

 

Mest i vest
Snødata er forretningshemmeligheter forbeholdt de som planlegger kraftproduksjonen. Det finnes imidlertid offentlige data - for eksempel senorge.no - som blant annet viser snødybden i hele landet. Oversikten viser klart at vinteren har vært preget av vestavær, med store snødybder i vest og klart avtagende snø østover.

- I år har det vært mye vind i fjellet. Det kompliserer bildet, og observasjoner ute i feltet blir særlig verdifulle. Et annet forhold som er spesielt i år er tidlig smelting i lavlandet uten senere påfyll av snø, sier Hilleborg.

Gode kolleger
Hun forteller om fine turer ut til målepunktene med gode kolleger, både med bil, til fots og på snøscooter innover vidda.  Været er alltid en usikkerhetsfaktor og HMS går foran også her. 

- Kollegene i driften er erfarne fjellfolk og vet når det er best å snu. I tillegg er de svært praktisk anlagt og finner løsninger på det meste. Som da snøen var så hardpakket i målerøret og vanskelig å få ut. Litt glider i røret fikk snøen til å slippe lettere og fikset problemet, ler Hilleborg.

Flott arbeidsplass. Hilleborg Sorteberg er klar for snømåling.