Skjerkas nye aggregat tar form | Agder Energi

Skjerkas nye aggregat tar form

Aktiviteten i prosjektet for å utvide Skjerka kraftverk er høy. Snart er den nye tromma ferdig montert.

Knut Atle Ålefjær (t.v.) og Lars Gunnar Jansen, begge fra Vannkraft, foran tromma inne i kraftverket.

- Tromma tar imot vannet fra tilløpstunnelen og har en spesiell form, kalt sneglehus, som fordeler vannet optimalt mot løpehjulet, sier Lars Gunnar Jansen, prosjektingeniør i Agder Energi Vannkraft.

Etter at tromma ble heist på plass i september har monteringen pågått. Før Agder Energi kan gå i gang med å støpe inn tromma med flytende betong blir det en sluttkontroll, som blant annet innebærer full testing av samtlige sveiser. 


Strenge krav
Selve innstøpingen er et arbeid med strenge krav. 


- Høyden på den flytende betongen skal ikke overstige 70 cm. Flytende betong gir oppdrift og utøver trykk mot konstruksjonen som støpes inn. For stor oppdriftskraft og for stort trykk mot tromma vil kunne medføre deformasjoner på konstruksjonen, sier Jansenog legger til:

- Tromma er plassert og rettet inn med en nøyaktighet på mindre enn 1 millimeter, så eventuelle deformasjoner er svært lite ønskelig.

Utover vinteren fortsetter betongarbeidene oppover i stasjonen med generatorfundamenter og øvrige vegger og dekker i stasjonen.

- Totalt regner vi med å bruke rundt 1300-1400 m3 betong, noe som tilsvarer ca. 185-200 betongbiler, sier Jansen. 

I månedsskiftet april/mai starter den elektromekaniske hovedmontasjen. 

 

Øker forsyningssikkerheten
Utvidelse av Skjerka kraftverk er en del av Åseralsprosjektene, som øker forsyningssikkerheten og sikrer en bedre utnyttelse av ressursene i området. Når alle delprosjektene som inngår i Åseralprosjektene er realisert vil produksjonen øke med 145 GWh, som tilsvarer et årsforbruk til rundt 7500 husstander. 

Utvidelsen av aggregat 2 i Skjerka kraftverk vil øke produksjonen med cirka 20 GWh. Det nye anlegget skal etter planen stå ferdig i desember 2018 og har en investeringskostnad på rundt 300 millioner kroner.