Informasjon til leverandører om fusjonen 

Skapte verdier for 5 milliarder kroner

I 2019 sysselsatte Agder Energi totalt rundt 1.750 personer og bidro med til sammen 5 milliarder kroner i verdiskaping til samfunnet. Det viser en ringvirkningsanalyse utarbeidet av PWC.

I tillegg til at Agder Energi sørger for lys, varme og elektrisitet til private hjem, bedrifter og offentlige virksomheter slik at hjulene skal gå rundt i samfunnet, viser analysen at konsernet skaper betydelige ringvirkninger både nasjonalt og for Agder-kommunene.

I 2019 bidro hver enkelt av de 756 Agder Energi-ansatte i Norge til å skape over 1.000 arbeidsplasser nasjonalt.  Til sammen blir det rundt 1.750 sysselsatte, som skapte verdier for totalt 5 milliarder kroner til det norske samfunnet.

En stor andel lokale innkjøp og ansatte bosatt i alle Agder-kommunene, gir også gode bidrag til samfunnet. Les mer om ringvirkningene Agder Energis virksomhet gir.