Strømkunder kan tjene gode penger på fleksibelt forbruk - les mer om NorFlex og meld deg på her 

Skaper morgendagens fleksible energisystem

Pilotprosjektet NORFLEX tar Agder Energi et nytt steg på veien mot å skape morgendagens fleksible energisystem. Over 20 potensielle samarbeidspartnere har foreløpig meldt interesse for å delta i prosjektet.

Sammen med Statnett, Glitre Energi, Mørenett og NODES er Agder Energi tildelt støtte fra Enova til et treårig demonstrasjonsprosjekt. Partnerne har invitert sentrale markedsaktører til å være med på å teste nye markedsmodeller for bruk av fleksibilitet, både i husholdningsmarkedet, bedriftsmarkedet og i transportsektoren.

Søker samarbeidspartnere

rune-hogga-200.jpg
Rune Hogga, leder i Agder Energi Fleksibilitet

I Agder Energi sitt nettområde er målet å få med 10 MW fleksibilitet. Vi søker derfor en bredt sammensatt gruppe av samarbeidspartnere innenfor sluttbrukerselskaper og aggregatorer både mot husholdningsmarkedet og mot det profesjonelle strømmarkedet.  Vi også ønsker å ha med oss leverandører av teknologi for overvåkning og styring av strømforbruket, herunder også bilprodusenter og produsenter av husholdningsutstyr med innebygde enheter for overvåkning og kontroll.

 - Interessen fra markedsaktørene var stor, noe som bekrefter at vi er på rett spor i dette arbeidet. Jeg er glad for at Agder Energi er en attraktiv samarbeidspartner for et bredt spekter av markedsaktører, både for privat- og bedriftskunder, og dette gir et godt grunnlag for å gjennomføre et vellykket prosjekt, sier leder i Agder Energi Fleksibilitet, Rune Hogga.

Nye forretningsmuligheter

Flere selskaper i Agder Energi-konsernet er potensielle deltakere i prosjektet. I tillegg har et titalls eksterne aktører meldt sin interesse.

steinar-åril-200.jpg
Steinar Åril, Direktør for forretningsutvikling i LOS

Steinar Åril, som er direktør for forretningsutvikling i LOS, ser mange positive sider ved å delta i prosjektet.

- Kraftmarkedet er i endring og aggregering av fleksibilitet kan gi nye forretningsmuligheter for sluttbrukerselskaper som LOS. Med nærmere 150.000 kunder i privatmarkedet, og en høy markedsandel på Engene, er det naturlig for LOS å søke deltakelse i NORFLEX. Det er svært gledelig at Agder Energi har fått støtte til dette prosjektet som gjør det mulig å teste både teknologi, forretningsmuligheter og -modeller knyttet til fleksibilitet, sier Åril.

Etter at potensielle samarbeidspartnere nå er invitert, vil prosjektet bruke tiden videre til å utarbeide et konkurransegrunnlag. Det blir deretter lyst ut en konkurranse som skal munne ut i avtaler med aktuelle samarbeidspartnere. Deretter vil piloten gjennomføres i tre ulike faser frem til utgangen av 2021.