Hør siste episode i vår podkastserie, der vi spør om hvor mye ny fornybar energipolitikk vi får med den nye regjeringen? 

Skaper morgendagens fleksible energisystem

Pilotprosjektet NORFLEX tar Agder Energi et nytt steg på veien mot å skape morgendagens fleksible energisystem. Over 20 potensielle samarbeidspartnere har foreløpig meldt interesse for å delta i prosjektet.

Sammen med Statnett, Glitre Energi, Mørenett og NODES er Agder Energi tildelt støtte fra Enova til et treårig demonstrasjonsprosjekt. Partnerne har invitert sentrale markedsaktører til å være med på å teste nye markedsmodeller for bruk av fleksibilitet, både i husholdningsmarkedet, bedriftsmarkedet og i transportsektoren.

Søker samarbeidspartnere

rune-hogga-200.jpg
Rune Hogga, leder i Agder Energi Fleksibilitet

I Agder Energi sitt nettområde er målet å få med 10 MW fleksibilitet. Vi søker derfor en bredt sammensatt gruppe av samarbeidspartnere innenfor sluttbrukerselskaper og aggregatorer både mot husholdningsmarkedet og mot det profesjonelle strømmarkedet.  Vi også ønsker å ha med oss leverandører av teknologi for overvåkning og styring av strømforbruket, herunder også bilprodusenter og produsenter av husholdningsutstyr med innebygde enheter for overvåkning og kontroll.

 - Interessen fra markedsaktørene var stor, noe som bekrefter at vi er på rett spor i dette arbeidet. Jeg er glad for at Agder Energi er en attraktiv samarbeidspartner for et bredt spekter av markedsaktører, både for privat- og bedriftskunder, og dette gir et godt grunnlag for å gjennomføre et vellykket prosjekt, sier leder i Agder Energi Fleksibilitet, Rune Hogga.

Nye forretningsmuligheter

Flere selskaper i Agder Energi-konsernet er potensielle deltakere i prosjektet. I tillegg har et titalls eksterne aktører meldt sin interesse.

steinar-åril-200.jpg
Steinar Åril, Direktør for forretningsutvikling i LOS

Steinar Åril, som er direktør for forretningsutvikling i LOS, ser mange positive sider ved å delta i prosjektet.

- Kraftmarkedet er i endring og aggregering av fleksibilitet kan gi nye forretningsmuligheter for sluttbrukerselskaper som LOS. Med nærmere 150.000 kunder i privatmarkedet, og en høy markedsandel på Engene, er det naturlig for LOS å søke deltakelse i NORFLEX. Det er svært gledelig at Agder Energi har fått støtte til dette prosjektet som gjør det mulig å teste både teknologi, forretningsmuligheter og -modeller knyttet til fleksibilitet, sier Åril.

Etter at potensielle samarbeidspartnere nå er invitert, vil prosjektet bruke tiden videre til å utarbeide et konkurransegrunnlag. Det blir deretter lyst ut en konkurranse som skal munne ut i avtaler med aktuelle samarbeidspartnere. Deretter vil piloten gjennomføres i tre ulike faser frem til utgangen av 2021.