Informasjon til leverandører om fusjonen 

Skal rehabilitere dam Evenstad

Agder Energi Vannkraft skal i løpet av sommeren 2022 rehabilitere dam Evenstad i Froland.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i den forbindelse gitt tillatelse til å senke inntaksmagasinet til Evenstad kraftverk ned til kote 47,5 i inntil 5 uker i perioden 21. mai – 24. juli.

Nedtappingen av magasinet vil starte tirsdag 7. juni. Perioden med nedtappet magasin skal gjøres så kort som mulig, og alle vannførings- og vannstandsendringer vil skje gradvis for å unngå unødvendig stranding av fisk.

Vannstanden vil i 5 ukers-perioden variere mellom kote 47,5 og 50,5, avhengig av tilsiget. I resten av anleggsperioden vil vannstanden være som normalt, det vil si at høyeste regulerte vannstand (HRV) vil være på kote 57,5.

Fra Evenstad kraftverk og oppover elva vil en strekning på ca. 2,5 kilometer bli berørt av tiltaket.

Mer informasjon om Evenstad kraftstasjon finner du her