Skal bygge nye dammer i Åseral | Agder Energi

Signerte kontrakt

Prosjektet befinner seg i Åseral kommune i Vest Agder og består av bygging av to nye fyllingsdammer, dam Skjerkevatn og dam Heddersvika. Dam Skjerkevatn er en gammel betongdam som skal delvis rives og bygges som fyllingsdam, mens dam Heddesvika blir en helt ny fyllingsdam. De to dammene vil tilsammen bestå av totalt 1,2 millioner kubikkmeter fylling.

Tom Nysted (i midten) signerte i dag kontrakt på anleggsentreprisen sammen md TT Anleggs Ove Glomsaker (t.v.) og Skanskas Odd Arne Harstveit. Foto: Kjell Inge Søreide

Bakgrunnen for byggingen av nye dammer er at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt pålegg om å rehabilitere de til sammen fem dammene i Skjerkevatn og Nåvatn. Pålegget følger av nye, omfattende sikkerhetsmessige krav til de eksisterende betongdammene. Konsernstyret i Agder Energi ga tirsdag sin tilslutning til at prosjektet blir igangsatt.

- Dette er et stort og viktig prosjekt for Agder Energi. Den totale investeringen vår er på ca. 620 millioner kroner og vi er godt fornøyd med å ha signert kontrakt på anleggsentreprisen som utgjør en betydelig del av investeringen. Vi ser frem til et godt samarbeid med Skanska og TT Anlegg, uttaler Tom Nysted, konsernsjef i Agder Energi.

Skjerkevatn og Nåvatn blir ett magasin

De to nye dammene vil føre til at vannflaten i dagens Skjerkevatn heves 23 meter, slik at Skjerkevatn og Nåvatn vil fremstå som ett magasin. De fire dammene i Nåvatn vil bli helt eller delvis fjernet, og erstattet av de to nye dammene. 

Skanska og TT Anlegg gjennomfører prosjektet i et 50/50 arbeidsfellesskap. Byggestart er høsten 2014 og prosjektet vil være ferdigstilt høsten 2018.

av Christian Altmann
kommunikasjonssjef